Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

sovcgU Ljubljani je 6. marta 2013. godine održan prvi sastanak vojnih sindikata regije.

Donosimo vam zapisnik sa tog sastanka.

Vojni sindikati regije Jadrana su na prvom zajedničkom sastanku 6. marta u Ljubljani usvojili sljedeće tačke:

1. usvojene činjenice i namjera:

 • da imaju mnogo zajedničkog u vezi sindikalnog rada u oružanim snagama svoje države;
 • da postoji potreba za razmjenom pozitivne prakse sindikalnog rada između sindikata;
 • da postoji potreba za razmjenom informacija između sindikata na lokalnom, državnom i evropskom nivou;
 • da postoji potreba za usklađivanje stavova za socijalni dijalog na evropskom nivou;

2. zbog toga će vojni sindikati:

 • nastaviti sa zajedničkim sastancima;
 • organizovati sastanke, koji će se odvijati godišnje a po potrebi i češće;
 • razmjenjivati informacije, dobru praksu i iskustva na zajedničkim sastancima;
 • na sastancima zauzimat stavove o socijalnom dijalogu na nivou Evrope i ako postoji konsenzus te usvojene stavove predstavljati kao zajedničke;
 • namjere koje su konstatovane na sastanku treba potvrditi u organima svojih sindikata i na jednom od sledečih sastanka razmotriti potrebu osnivanja Savez vojnih sindikata regije;

3. u vezi sa time prisutni su se dogovorili da se Gvidu Novaku, predsjedniku Sindikata vojnika Slovenije dodijeli mandat, da vrši razgovore sa ETUC (Evropska konfederacija sindikata) i drugim institucijama EU s namjenom prikupljanja informacija o mogućnostima, uslovima i obavezama u cilju stvaranja uslova za vođenje socijalnog dijaloga u području odbrane na evropskom nivou.

4. Na sastanku su zauzeti zajednički stavovi da:

 • u vojskama iz kojih dolazimo sindikalni rad i organizovanje profesionalnih pripadnika vojske je u fazi izostanka punog socijalnog partnerstva i realnog socijalnog dijaloga, dok je to u Republici Hrvatskoj zabranjeno vojnom osoblji;
 • zajednička je potreba da se ova faza prevaziđe i uspostavi faza realnog socijalnog dijaloga odnosno dostigne pozicija prihvaćenog socijalnog partnera;
 • prisutni su otpori socijalnom dijalogu i otpori sindikalizmu od strane komandne strukture kao posledica tradicionalnog shvatanje vojske kao institucije u kojoj sindikati nisu potrebni;
 • komandna struktura sindikate posmatra i doživljava kao kontrolni elemenat suprostavljen komandovanju a ne kao organizacije čiji je cilj zaštita i unapređenje prava i sloboda zaposlenih iz oblasti rada i radnih odnosa;
 • zakoni o vojsci i odbrani nisu u potpunosti odgovorili promjenama strukture vojski i njenim namjenama, kada su u pitanju prava i slobode njenih pripadnika, što je još jedan dokaz neophodnosti sindikalnog organizovanja, rada i djelovanja u oružanim snagama;
 • razvijanje saznanja o sopstvenim pravima kod pripadnika oružanih snaga pozitivno utiče na njihov odnos prema pravima i slobodama drugih lica u oružanim snagama i van njih;
 • zadovoljan građanin u uniformi je zajednički cilj i potreba komandne strukture i sindikata;
 • razmjena iskustava sinikata zaposlenih u oružanim snagama je neophodnost i prijeka potreba zbog različitih faza i uslova sindikalnog djelovanja i same potrebe da se brže i efikasnije odgovori postojećim problemima i postignu postavljeni ciljevi;
 • svjesni smo neophodnosti sindikalng djelovanja na svim nivoima unutar svojih država i na regionalnom i evropskom nivou, kao i potrebe razmjene iskustava na ovim nivoima;
 • prisutni su neusklađenost prava i elementi diskriminacaije lica unutar oružanih snaga i u odnosu na ostale građane, koji nemaju utemeljenje i obrazloženje u specifičnostima vojne organizacije;
 • preporuke Savjeta Ministara Evrope o zaštiti prava i osnovnih sloboda pripadnika oružanih snaga, iz aprila 2010. godine, i njihova implementacija u domaće zakonodavstvo predstavljaju temeljne vrijednosti i osnov za buduće djelovanje;
 • računamo da će mo našim upornim i doslednim radom ukazati na potrebu, neophodnost i značaj sindilaknog djelovanja i organizovanja unutar oružanih snaga;
 • vjerujemo da je realni sindikalizam i zdrav socijalni dijalog najbolji pokazatelj nivoa demokratizacije oružanih snaga;
 • pomoći ćemo komandovanju tako što preuzimamo brigu o ljudima u najosjetljivijoj oblasti a to je oblast prava po osnovu rada i radnih odnosa.

Potpisnici:

Slovenia, Sindikat vojakov Slovenije SVS, Gvido Novak
Croatia, Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama SDVDS, Radomir Delić
Montenegro, Sindikalna organizacija Vojske Crne Gore SOVCG, Nenad Čobeljić
Serbia, Sindikat pripadnika Vojske Srbije SPVS, Dragan Merdović
Macedonia, Nezavisen sindikat na odbranata NSO, Vanco Isajov

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.