Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

sovcgProces rada na izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci pokrenut je od strane Ministra odbrane 15. juna 2011. godine. U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci, koji je Ministarstvo odbrane uputilo Vladi na razmatranje, SOVCG nije u dovoljnoj mjeri i adekvatno bila uključena. U SOVCG smatramo da se izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci nije prišlo sveobuhvatno, već parcijalno, zbog čega nije suštinski odgovoreno na brojna pitanja i probleme u VCG. Nije se dala dovoljna pažnja i značaj implementaciji Preporuka Savjeta Ministara Evrope o zaštiti prava i osnovnih sloboda pripadnika oružanih snaga-CM/Rec (2010) 4, koje su, do aprila 2012. godine, trebale biti implementirane u Zakon o Vojsci.


Obzirom na naprijed navedeno, SOVCG je primorana da, na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci, reaguje predlaganjem određenih amandmana Skupštini CG sa ciljem da doprinesemo da se izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci na najbolji mogući način unaprijedi postojeća regulativa a posebno ona koja se odnosi na prava zaposlenih po osnovu rada i radnih odnosa. SOVCG je u izradi amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci, oslonac našla u Ustavu Crne Gore, Zakonu o radu, Preporukama Savjeta Ministara o zaštiti prava i osnovnih sloboda pripadnika oružanih snaga-CM/Rec (2010) 4, rješenjima i iskustvima vojski evropskih država i država u regionu i rješenjima u nekim državnim institucijama Crne Gore. Smatramo da Zakon o Vojsci kao zakon lex specijalis, pored ograničenja, može i treba da obezbijedi adekvatne benefite zaposlenima u Vojsci, između ostalog, i iz razloga što su im uskraćena određena prava koja imaju ostali zaposleni u Crnoj Gori. Svakako, najbitniji argumenti da zaposleni u Vojsci treba da uživaju veća prava i benefite od sadašnjih, su upravo namjena Vojske, odnosno, propisane misije i zadaci Vojske kao i činjenica da je vojno zanimanje najstresnije zanimanje što bitno utiče na zdravlje pripadnika Vojske.

Generalno gledajući problemi-pitanja koje treba ovom prilikom riješiti, na način što će se zakonski regulisati, su: adekvatna kategorizacija zaposlenih u Vojsci, unapređenje prava zaposlenih na određeno vrijeme posebno vojnika, zaštita sindikalnih i drugih prava i opšte unapređenje i konkretizovanje prava i osnovnih sloboda zaposlenih u Vojsci. U tom cilju smo, Odboru za bezbjednost i odbranu i Zakonodavnom Odboru Skupštine Crne Gore, predložili šesnaest amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci.

Sve amandmane možete pogledati OVDJE.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci možete pogledati OVDJE.

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.