Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

logoPoštovana gospođo Pejanović-Đurišić,

   Imajući u vidu da Ministarstvo odbrane radi na izradi nove formacije Vojske Crne Gore odnosno sistematizaciji radnih mjesta, obavještavamo Vas da ste u obavezi da u skladu sa članom 54 Opšteg kolektivnog ugovora u taj proces uključite i Sindikat odbrane i Vojske Crne Gore (SOVCG).
   U skladu sa navedenim članom, Ministarstvo je „dužno da zatraži i razmotri mišljenje i prijedloge sindikata prije donošenja odluke od bitnog značaja za profesionalne i ekonomske interese zaposlenih, otpuštanja zaposlenih usljed tehnološko-ekonomskih, restrukturalnih i drugih promjena, sistematizacije radnih mjesta i dr".
   SOVCG očekuje da ćete poštovati odredbe Opšteg kolektivnog ugovora i da će te nas, u skladu sa gore promenutim članom, blagovremeno obavjestiti o narednom sastanku na kojem će biti razmatran predlog nove formacije- sistematizacije radnih mjesta kako bi smo bili u mogućnosti da iznesemo svoje predloge u vezi sa predmetnim aktom obzirom na njegov značaj za zaposlene.
   Podsjećamo da je članom 54 stav 2 poslodavac u obavezi da najkasnije pet dana prije održavanja sastanka, obavijesti predstavnika sindikata na odgovarajućem nivou radi prisustvovanja sastancima organa poslodavca na kojima se razmatraju dostavljena mišljenja i prijedlozi, i donose odluke od bitnog značaja za profesionalne i ekonomske interese zaposlenih.
   Na isto Vas obavezuje i Zakon o radu u članu 158 stav 3, a u članu 172, stav 1 podstav 32 istog zakona predviđena je i novčana kazna u iznosu od 500 do 20.000 eura za poslodavca ukoliko počini prekršaj i ne obavjesti blagovremeno „sindikat radi prisustvovanja sastancima na kojima se razmatraju inicijative i predlozi poslodavca".
   Obavještavamo Vas da će SOVCG, ukoliko nas ne uključite u proces izrade formacije i sistematizacije radnih mjesta i ne date nam priliku da iznosimo mišljenja i stavove, biti primoran da u sudskom postupku pred nadležnim sudovima traži poništaj tog akta.
U isčekivanju pozitivnog odgovora,

S poštovanjem,
Predsjednik SOVCG
Nenad Čobeljić

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.