Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

  Pravna pomoć

 
SOVCG je, u cilju unapređenja pravne pomoći za članstvo i zaposlene u VCG, potpisao sporazum o poslovnoj saradnji sa advokatom Željkom Stijović iz Podgorice. 
Ovim Sporazumom su regulisani uslovi pod kojim će advokat pružati pravnu pomoć, zastupanje i vršiti druge poslove prema našem članstvu i zaposlenimu.
Ova pravna pomoć se može ostvariti isključivo preko kancelarije SOVCG a podrazumijeva, besplatno davanje pravnih savjeta za pravne stvari vezane za obavljanje poslova u Vojsci. 
Advokat se takođe obavezao da će, u svim predmetima za koje procijeni da će imati uspjeh u sporu, naknadu za pružene usluge ostvari isključivo od tuženog po osnovu troškova postupka. 
U slučaju odustajanja od postupka ili otkazivanja punomoćja advokatu, zastupano lice je dužno da mu isplatiti naknadu za dotadašnji rad u svemu prema Advokatskoj tarifi, odnosno ugovorenim honorarom.
Ukoliko u slučaju da advokat procijeni da će imati uspjeh u sporu, a u tome ne uspije, onda stranka nije dužna naknaditi advokatu troškove postupka.
Ukoliko procjeni da je ishod spora neizvjestan advokat će, na insistiranje člana SOVCG ili zaposlenog u Vojsci Crne Gore zastupati istog ali će u tom slučaju ta naknada biti naplaćivana po svakoj obavljenoj radnji, shodno važećoj Advokatskoj tarifi umanjenoj za 20% .
Advokat se obavezao da će razmotriti svaki predmet koji mu uputi SOVCG i ukoliko ocijeni da za to postoji pravni osnov uzeti ga na zastupanje i o tome nas obavijestiti.
SOVCG će pružati potrebnu pomoć i davati informacije advokatu neophodne za što bolje vođenja postupaka pred sudovima i biti u stalnom kontaktu u cilju praćenja postupaka i pomoći advokatu

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.