Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Predjednik SOVCG, ppuk Nenad Čobeljić, je učestvovao na 115. sjednici EUROMIL-a, održanoj u Berlinu 21. i 22.04.2017. godine.

Sjednicu je otvorio predsjednik EUROMIL-a Emmanuel Jacob. U dijelu otvaranja skupu su se takođe obratili Andre Vustner, Predsjednik njemačkog sindikata - DBwV i Ursula von der Leyen, Ministerka odbrane Njemačke.


U plenarnom dijelu je održan Panel na temu “Mehanizmi za podnošenje žalbe u EU-vođenim misijama. Panel diskusija je fokusirana na saradnji nacionalnih ombudsmana i drugih relevantnih organa nadležnih za fundamentalna prava i ovlašćenja da istražuje nacionalne vlasti i zvaničnike. Cilj je bio da se objasni uloga ombudsmana EU u rješavanju pritužbi pripadnika oružanih snaga koji služe u EU-vođenim misijama kao i potrebe stvaranja individuvidualnog žalbenog mehanizma.

U okviru Sjednice održane su radionice: 1. Unutrašnja i spoljna bezbjednost; 2. Ugovori o službi u oružanim snagama na određeno vrijeme; 3. Medicinska podrška CSDP-Zajedničke bezbjednosne odbrambene politike
Radionica na temu ''Unutrašnja i spoljna bezbjednost'' se odnosila na izazove koji proizilaze iz zamagljivanja linije između unutrašnje i spoljnje bezbjednosti. Konstatovana je činjenica da se pripadnici vojske sve više i više pored upućivanja u misije angažuju u antiterorističkim i zaštitnim misijama kod kuće. U toku radionice prezentovane su odbranbeno-bezbjednosne snage koje imaju iskustva u ovoj oblasti kako bi se uporedila trenutna situacija u različitim evropskim zemljama.
Na radionici ''Ugovori o službi u oružanim snagama na određeno vrijeme'' je ukazano da se, više nego ikada prije, vojno osoblje regrutuje na kratko vrijeme, kratkoročne ugovore. Jedan od izazova da se ovi kratkoročni ugovori učine atraktivnim je uspostavljanje sistema za vraćanje ovih vojnika na tržište rada sa neophodnim vještinama koje im garantuju novu karijeru/zaposlenje. U okviru ove radionice predstavljen je specijalizovana organizacija njemačkih oružanih snaga namijenjena za pomaganje vojnom osoblju da se integriše na civilnom tržištu rada. Takođe i rješenja koja primjenjuju u ovoj oblasti-problematici.
Na radionici ''Medicinska podrška CSDP-Zajedničke bezbjednosne odbrambene politike'' je naglašeno da očuvanje života i zdravlja pripadnika vojske ima najveći prioritet jer jedino zdrave oružane snage mogu efikasno izvršavati i održati svoju funkciju. Evropska agencija za odbranu-EDA radi na većoj interoparabilnosti opreme, stručnosti i obuke u medicinskoj podršci EU zajedničke bezbjednosne odbrambene politike i promoviše razumijevanje među svim komponentama (operativnim, tehničkim i industrijskim) koje su uključene u polju EU odbrambene medicinske podrške.

Na regionalnom satanku i razgovorima sa kolegama iz Srbije i Makedonije razmijenili smo iskustva i informacije iz oblasti uslova za sindikalni rad, rezultata i težišnih ciljeva u narednom periodu kao i problemima sa kojima se suočavamo. Dogovorena je još bliža i konkretnija saradnja sa ciljem jačanja i promovisanja vrijednosti socijalnog dijaloga u našim vojskama.

Na Sjednici su takođe razmatrani Finansijski rezultati EUROMIL-a u 2016. godinikao i buduća finansijska situacija. Razmatrani su opšti ciljevi i plan aktivnosti kao i nacionalni izvještaji organizacija članica EUROMIL-a. U okviru razmatranja nacionalnih izvještaja posebno je istaknut zapažen uspjeh SOVCG na uspostavljanju i razvijanju kvalitetnog i kontinuiranog socijalnog dijaloga sa MO kao i postignuti uspjesi i rezultati navedeni u našem Nacionalnom izvještaju.
U statusu posmatrača u EUROMIL je primljen Nezavisni sindikat odbrane Armije Makedonije.
Domaćin DBwV je organizovao dobrodošlici i dvočasovni turistički obilazak Berlina autobusom u okviru koga smo posjetili i ostatke ''Berlinskog zida''.

N.Čobeljić
Predjednik SOVCG