Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Dana 27.06.2017.godine održan je sastanak Izvršnog odbora SOVCG.

Razmatrane su aktivnosti u periodu između 2 sastanka IO SOVCG i najznačajnije su :

  • Delegacije SOVCG u Radnoj grupi za izradu novog Zakona o Vojsci je napustila rad radne grupe 16.06.2017. godine zbog bitnog odstupanja od dalje metodologije rada na izradi konačnog predloga Zakona o Vojsci odnosno zbog jednostrane izjave da se upravo radi o konačnoj verziji te da se neće nastaviti dalji rad, takođe i zbog ubacivanja u tekst pojedinih izmjena koje nisu ni pominjane na radnoj grupi.
  • IO SOVCG je dostavio zahtjev Ministru odbrane za hitan sastanak sa njim. Takođe smo ukazali na nedostatke u ''konačnom predlogu'' kao i na pitanja koja se moraju sveobuhvatno razmotriti prije odluke o konačnim rješenjima.
  • Predsjednik SOVCG je učestvovao u aktivnostima Unije slobodnih sindikata na pripremi i održavanju javnih tribina u Budvi, Nikšiću, Beranama i Pljevljima a povodom najavljenih izmjena Zakona o radu;
  • Učešće predsjednika SOVCG na Pripremama za održavanje III Konresa Unije slobodnih sindikata;
  • Izvršeno je snimanje izjave predsjednika SOVCG za emisij TVCG koja se bavi pravima radnika u Crnoj Gori, prezentovan je SOVCG kao autentuičan predstavnik zaposlenih u MO i VCG. Emisija je emitovana dana 27.juna na 1.programu TVCG;

U narednom periodu IO SOVCG će se težišno baviti:

  • Insistiranju za nastavak socijalnog dijaloga u cilju poboljšanja predloga novog Zakona o Vojsci i u cilju rada na bržrm, kvalitetnijem i efikasnijem radu na rješavanju stambenih potreba zaposlenih u MO i VCG;
  • Realizacija završnih priprema u vezi organizacije sportsko rekreativnog vikenda za članstvo SOVCG ''Bečići 2017'';