Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

 Prvi kongres SOVCG
U skladu sa Statutom i donešenim odlukama, Sindikat odbrane i Vojske Crne Gore će 10 oktobra 2015. godine održaćati svoj Prvi Kongres.
Kongres će se održati u hotelu ’’Palma’’ u Tivtu sa početkom u 10h.
Kongres je izborni i na njemu će se birati rukovodstvo koje će voditi Sindikat u narednih pet godina. Birat će se predsjednik, izvršni odbor, nadzorni odbor i statutarna komisija.
Na Kongresu ćemo, pored usvajanja izmjena i dopuna Statuta, usvojiti Program rada Sindikata u narednom petogodišnjem periodu, usvojićemo kongresne rezolucije i razmatrati aktuelna pitanja.
Na Kongresu će, pored delegata Sindikata, kao gosti, učestvovati i predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, predstavnici EUROMIL-a (Evropske organizacije vojnih udruženja i sindikata), predstavnici sindikata vojski iz okruženja (Slovenije, Srbije i Makedonije), predstavnici rukovodstva Unije slobodnih sindikata, predsjednici granskih sindikata prosvjete, zdravsta, univerziteta, banaka, telekomunikacija, trgovine idr.