Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

2Na redovnom sastanku rukovodstva SOVCG održanom 26.04.2011. godine na kojem je prisustvovalo šest članova Izvršnog odbora SOVCG usvojen je sledeći dnevni red:

1. Podrška i doprinos SOVCG naporima Unije slobodnih sindikata Crne Gore na usvajanju usaglašenih i dogovorenih izmjena Zakona o radu
2. Razmatranje i usvajanje teksta zahtjeva Ministru odbrane za uspostavljanje socijalnog dijaloga i pokretanje rješavanja problema zaposlenih na određeno vrijeme u VCG (vojnici i starješine po ugovoru)
3. Razno
- Razmatran je predlog Zdravka Kasalice da se rukovodstvo SOVCG obrati javnosti po pitanju istupanja predsjednika SOVCG putem sredstava javnog informisanja.

Razmatrajući pitanja u skladu sa dnevnim redom donešeni su sledeći zaključci:

1. SOVCG će pružiti bezrezervnu podršku i konkretan doprinos naporima Unije slobodnih sindikata Crne Gore na usvajanju usaglašenih i dogovorenih izmjena Zakona o radu:
a. Javnom podrškom napora USSCG (što i ovom prilikom činimo), i
b. Učešćem u prvomajskoj šetnji podrške usvajanju pomenutih izmjena Zakona o radu Crne Gore (za šta ne postoje zakonska ograničenja za zaposlene u VCG)

2. Usvojen je tekst zahtjeva Ministru odbrane za:
a. uspostavljanje socijalnog dijaloga
I. Odlučeno je da se Ministar odbrane još jedanput pozove na uspostavljanje dijaloga u cilju rješavanja nagomilanih problema iz oblasti neostvarenih prava i potraživanja zaposlenih po osnovu rada i obezbjeđivanja zakonom propisanih uslova i prava za sindikalni rad i organizovanje
II. Zaključeno je da će se eventualno dalje neprihvatanje i uslovljavanje dijaloga od strane Ministra odbrane smatrati drastičnom uvredom časti i dostojanstva rukovodstva i članova SOVCG kao i dostojanstva vojne profesije te da će se u narednom periodu uspostavljanje dijaloga usmjeriti isključivo prema Vladi i Savjetu za odbranu i bezbjednost Crne Gore.

b. pokretanje rješavanja problema zaposlenih na određeno vrijeme u VCG (vojnici i starješine po ugovoru)
I. Potpisivanje ugovora na šest i dvanaest mjeseci (što je najčešća praksa) smatramo veoma kratkim periodom i veoma nepovoljnim za vojnike i starješine po ugovoru po mnogim osnovima i obeshrabrujući kada su u pitanju bilo kakvi njihovi dugoročni životni planovi (planiranje porodice, kreditno zaduživanje i sl.).
II. Plaćanje zdravstvenih pregleda (sistematskih) radi produženja ugovora o radu (75 eura) smatramo značajnim izdatkom ovih kategorija lica u Vojsci pogotovo ako se uzme u obzir da ugovor produžavaju i dva puta godišnje. Ovo takođe smatramo i diskriminirajućim u odnosu na aktivna vojna lica koja nemaju obavezu plaćanja sistematskih pregleda tako da se logično nameće pitanje zašto je ovom materijalnom trošku izložena najugroženija kategorija zaposlenih u Vojsci.
III. Zakonski ne postoji nikakva obaveza Ministarstva odbrane prema licima zaposlenim po ugovoru kada im se ne njihovom krivicom ne produži ugovor (napunjenih 35 godina života, zdravstveni razlozi i dr.), dakle poslije npr.15 godina rada po ugovoru ova lica praktično ostaju na ulici bez i najmanje pomoći u vidu otpremnine ili neke druge vrste pomoći.
IV. Ova lica i njihove porodice su u stalnom strahu-stresu od gubljenja zaposlenja a time i osnovnih uslova za egzistenciju. Ovakav položaj ih stavlja u veoma nepovoljnu situaciju ukoliko se odluče da npr. svoja neostvarena prava traže sudskim putem čime mogu da stvore negativnu reakciju onih koji odlučuju o daljem produživanju ugovora o radu.

3. Donešena je odluka da se članovi Izvršnog odbora SOVCG 27.04.2011. godine obrate javnosti po pitanju istupanja predsjednika SOVCG putem sredstava javnog informisanja.

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.