Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

2Na redovnom sastanku rukovodstva SOVCG održanom 26.04.2011. godine na kojem je prisustvovalo šest članova Izvršnog odbora SOVCG usvojen je sledeći dnevni red:

1. Podrška i doprinos SOVCG naporima Unije slobodnih sindikata Crne Gore na usvajanju usaglašenih i dogovorenih izmjena Zakona o radu
2. Razmatranje i usvajanje teksta zahtjeva Ministru odbrane za uspostavljanje socijalnog dijaloga i pokretanje rješavanja problema zaposlenih na određeno vrijeme u VCG (vojnici i starješine po ugovoru)
3. Razno
- Razmatran je predlog Zdravka Kasalice da se rukovodstvo SOVCG obrati javnosti po pitanju istupanja predsjednika SOVCG putem sredstava javnog informisanja.

Razmatrajući pitanja u skladu sa dnevnim redom donešeni su sledeći zaključci:

1. SOVCG će pružiti bezrezervnu podršku i konkretan doprinos naporima Unije slobodnih sindikata Crne Gore na usvajanju usaglašenih i dogovorenih izmjena Zakona o radu:
a. Javnom podrškom napora USSCG (što i ovom prilikom činimo), i
b. Učešćem u prvomajskoj šetnji podrške usvajanju pomenutih izmjena Zakona o radu Crne Gore (za šta ne postoje zakonska ograničenja za zaposlene u VCG)

2. Usvojen je tekst zahtjeva Ministru odbrane za:
a. uspostavljanje socijalnog dijaloga
I. Odlučeno je da se Ministar odbrane još jedanput pozove na uspostavljanje dijaloga u cilju rješavanja nagomilanih problema iz oblasti neostvarenih prava i potraživanja zaposlenih po osnovu rada i obezbjeđivanja zakonom propisanih uslova i prava za sindikalni rad i organizovanje
II. Zaključeno je da će se eventualno dalje neprihvatanje i uslovljavanje dijaloga od strane Ministra odbrane smatrati drastičnom uvredom časti i dostojanstva rukovodstva i članova SOVCG kao i dostojanstva vojne profesije te da će se u narednom periodu uspostavljanje dijaloga usmjeriti isključivo prema Vladi i Savjetu za odbranu i bezbjednost Crne Gore.

b. pokretanje rješavanja problema zaposlenih na određeno vrijeme u VCG (vojnici i starješine po ugovoru)
I. Potpisivanje ugovora na šest i dvanaest mjeseci (što je najčešća praksa) smatramo veoma kratkim periodom i veoma nepovoljnim za vojnike i starješine po ugovoru po mnogim osnovima i obeshrabrujući kada su u pitanju bilo kakvi njihovi dugoročni životni planovi (planiranje porodice, kreditno zaduživanje i sl.).
II. Plaćanje zdravstvenih pregleda (sistematskih) radi produženja ugovora o radu (75 eura) smatramo značajnim izdatkom ovih kategorija lica u Vojsci pogotovo ako se uzme u obzir da ugovor produžavaju i dva puta godišnje. Ovo takođe smatramo i diskriminirajućim u odnosu na aktivna vojna lica koja nemaju obavezu plaćanja sistematskih pregleda tako da se logično nameće pitanje zašto je ovom materijalnom trošku izložena najugroženija kategorija zaposlenih u Vojsci.
III. Zakonski ne postoji nikakva obaveza Ministarstva odbrane prema licima zaposlenim po ugovoru kada im se ne njihovom krivicom ne produži ugovor (napunjenih 35 godina života, zdravstveni razlozi i dr.), dakle poslije npr.15 godina rada po ugovoru ova lica praktično ostaju na ulici bez i najmanje pomoći u vidu otpremnine ili neke druge vrste pomoći.
IV. Ova lica i njihove porodice su u stalnom strahu-stresu od gubljenja zaposlenja a time i osnovnih uslova za egzistenciju. Ovakav položaj ih stavlja u veoma nepovoljnu situaciju ukoliko se odluče da npr. svoja neostvarena prava traže sudskim putem čime mogu da stvore negativnu reakciju onih koji odlučuju o daljem produživanju ugovora o radu.

3. Donešena je odluka da se članovi Izvršnog odbora SOVCG 27.04.2011. godine obrate javnosti po pitanju istupanja predsjednika SOVCG putem sredstava javnog informisanja.