Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Dana 27.04.2011. godine Sindikalna organizacija Vojske Crne Gore uputila je još jedan dopis Ministastvu odbrane. U dopisu se navodi:

"Gospodine Vučiniću,

Obavještavamo Vas da je na redovnom sastanku rukovodstav SOVCG održanom 26.04.2011. godine odlučeno da Vam se obratimo zahtjevom za konačno uspostavljanje dijaloga na relaciji Ministarstvo odbrane - Sindikalna organizacija VCG.

U nadi i uvjerenju da još postoji prostor za uspostavljanje socijalnog dijaloga i uspostavljanje zdrave komunikacije uz neophodno međusobno uvažavanje i poštovanje pozivamo Vas da, svakako što je prije moguće, primite na razgovor delegaciju SOVCG na čelu sa njenim predsjednikom (uz eventualno učešće predstavnika Unije slobodnih sindikata Crne Gore), u cilju rješavanja nagomilanih problema iz oblasti neostvarenih prava i potraživanja zaposlenih po osnovu rada i obezbjeđivanja zakonom propisanih uslova i prava na sindikalni rad i organizovanje

Smatramo da jedan od rezultata predstojećeg dijaloga treba da bude formiranje komisije na nivou Ministarstva odbrane za stalnu komunikaciju sa predstavnicima SOVCG čime bi se obezbijedili uslovi za dalji efikasan i konstruktivan rad na rješavanju pitanja i problema.

Takođe Vas obavještavamo da će se eventualno dalje neprihvatanje i uslovljavanje dijaloga od Vaše strane smatrati drastičnom uvredom časti i dostojanstva rukovodstav i članova SOVCG kao i dostojanstva vojne profesije te da će se u narednom periodu uspostavljanje dijaloga usmjeriti isključivo prema Vladi i Savjetu za odbranu i bezbjednost Crne Gore.

Na traženom dijalogu svakako ćemo pokrenuti pitanje rješavanja problema zaposlenih na odrđeno vrijeme u VCG (vojnici i starješine po ugovoru) koje u ovom trenutku smatramo veoma značajnim za najbrojniju ali i najugroženiju kategoriju zaposlenih lica u VCG.

Da bi dijalog bio konstruktivan ovom prilikom želimo da Vas upoznamo sa pitanjima i ptroblemima o kojima želimo da razgovaramo kada je ova kategorija lica u pitanju a to su:
1. Potpisivanje ugovora na šest i dvanaest mjeseci (što je najčešća praksa) smatramo veoma kratkim periodom i veoma nepovoljnim za vojnike i starješine po ugovoru po mnogim osnovima i obeshrabrujući kada su u pitanju bilo kakvi njihovi dugoročni životni planovi (planiranje porodice, kreditno zaduživanje, osjećaj ekonomske i socijalne sigurnosti i sl.).
2. Plaćanje zdravstvenih pregleda (sistematskih) radi produženja ugovora o radu (75 eura) smatramo značajnim izdatkom ovih kategorija lica u Vojsci pogotovo ako se uzme u obzir da ugovor produžavaju i dva puta godišnje. Ovo takođe smatramo i diskriminirajućim u odnosu na aktivn vojna lica koja nemaju obavezu plaćanja sistematskih pregleda tako da se logično nameće pitanje zašto je ovom materijalnom trošku izložena najugroženija kategorija zaposlenih u Vojsci.
3. Zakonski ne postoji nikakva obaveza Ministarstva odbrane prema licima zaposlenim po ugovoru kada im se ne njihovom krivicom ne produži ugovor (napunjenih 35 godina života, zdravstveni razlozi idr.), dakle poslije npr.15 godina rada po ugovoru ova lica praktično ostaju na ulici bez i najmanje pomoći u vidu otpremnine ili neke druge vrste pomoći.
4. Ova lica i njihove porodice su u stalnom strahu-stresu od gubljenja zaposlenja a time i osnovnih uslova za egzistenciju. Ovakavim statusom lica po ugovoru se stavlja u položaj zavisnosti jer će da ako npr. svoja neostvarena prava traže sudskim putem doći u situaciju da im se ne produži ugovora o radu.

Iskreno očekujemo gospodine Ministre Vučiniću da ćete smoći snagu da se suočite sa realnošću našeg postojanja i naših zdravih i na zakonom zasnovanih težnji da doprinesemo Vojsci i Državi i da ćete pristati na ponuđeni dijalog.

Molimo Vas da nas u razumnom roku obavijestite šta ste odlučili."

Dopis je potpisao Predsjednik SOVCG, Nenad Čobeljić