Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

sastanak_sa_ngsDana 29.04.2011. godine, u zgradi Ministarstva odbrane, održan je sastanak delegacije Ministarstva odbrane i rukovodstva Sindikalne organizacije Vojske Crne Gore.
Ministarstvo odbrane su predstavljali: Načelnik Generalštaba VCG admiral Dragan Samardžić i pomoćnik ministra odbrane za ljudske resurse dr Rajko Novićević.
SOVCG su predstavljali: predsjednik potpukovnik Nenad Čobeljić, podpredsjednik potpukovnik Milan Rašović, članovi izvršnog odbora potpukovnik Slobo Peruničić, zastavnik Kasalica Zdravko, stariji vodnik Milorad Ivanović i civilno lice Milan Poleksić.

U uvodnom izlaganju Načelnik Genaralštaba je izjavio da lično nije vršio pritiske niti je tako nešto naredio. Dalje je saopštio da će, odmah poslije praznika, obići sve jedinice VCG sa ciljem da obezbijedi da se prestane sa pritiscima na članove SOVCG i zaposlene, da nova formacija Vojske nije namjenski urađena radi suprostavljanja sindikalnom organizovanju i da će postavljenja po novoj formaciji-sistematizaciji biti isključivo prema profesionalnim sposobnostima te da se članstvo u SOVCG neće uzimati kao negativan činilac.
Dalje je tražio od rukovodstva SOVCG da mu se dostave spiskovi lica koja su zbog sindikalnog rada i udruživanja trpila bilo kakve posledice radi preduzimanja mjera da se iste otklone.
NGŠ je konstatovao da pokrenuti procesi pred nadležnim organima treba da se nastave sa čime se rukovodstvo SOVCG složilo.

Rukovodstvo SOVCG je tražilo da se omogući zaposlenima u VCG da se prije donošenja konačnih odluka o postavljenju po novoj formaciji-sistematizaciji sa tim upoznaju i izjasne a ne poslije konačne odluke kada su praktično dovedeni pred svršen čin.
NGŠ je upoznat sa konkretnim primjerima upućivanja članova SOVCG na niže dužnosti uprkos činjenici da su ocijenjeni najvišom službenom ocjenom i njihov rad i odnos prema zadacima istaknut kao primjer u jedinici.
Obje strane su se složile da sindikalno organizovanje ne treba da bude u funkciji zaštite lica koja ne izvršavaju svoje radne obaveze.

Predsjednik SOVCG je saopštio da se Sindikalna organizacija ni do sada nije bavila komandovanjem a posebno ne opstrukcijom istog već se, naprotiv, bavi ekonomsko-socijalnim položajem zaposlenih i rješavanjem radno-pravnih odnosa. Takođe je saopštio da se kao profesionalni pripadnici Vojske prije svega trudimo da čuvamo ugled Vojske i Države što smatramo svojom građanskom i profesionalnom obavezom.

Rukovodstvo SOVCG je tražilo da se radi efikasnijeg rada i saradnje na nivou Ministarstva odbrane formira komisija koja bi bila u stalnoj vezi sa rukovodstvom SOVCG radi efikasnijeg rada na riješavanju postojećih problema koji opterećuju zaposlene u Vojsci.

Načelnik generalštaba je saopštio da će Sindikalnoj organizaciji biti dostavljen nacrt novog pravilnika za dodjelu stanova u Ministarstvu odbrane te da će se dati deset dana da se SOVCG o njemu izjasni u smislu primjedbi i predloga. Takođe je rečeno da će se dostaviti i nacrt Uredbe o bližim uslovima, načinu ostvarivanja i visini naknada i drugih primanja lica na službi u VCG radi davanja primjedbi i predloga od strane SOVCG, istakavši da je najveće ograničenje količina raspoloživih finansijskih sredstava namijenjenih za tu svrhu.

NGŠ je tražio takođe da mu se još jednom dostavi zahtjev za uslove koji treba da se obezbijede Sindikalnoj organizaciji i da će preduzeti sve mjere da se to i obezbijedi.
Dalje je na zahtjev rukovodstva SOVCG saopštio da će sindikalne prostorije u kasarni ''Masline'' ubuduće moći da se koriste bez ograničenja svakodnevno.

Načelnik Generalštaba je dao uvjerenje da će u smislu sindikalnog rada i organizovanja u VCG dati sva prava i uslove koje imaju sindikalne organizacije vojski evropskih zemalja.
Odobrit će se rukovodstvu SOVCG da informiše zaposlene u jedinicama i u tom smislu pružit će se sva logistička podrška i obezbijediti prisustvo ljudstva istim.

Zbog ranije planiranih obaveza NGŠ sastanak je posle 80 minuta prekinut sa uvjeravanjem da će se isti nastaviti posle praznika.

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.