Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

logoGospodine Žugiću,

Obraćam Vam se sa zahtjevom da nam date pisano obrazloženje zbog čega zaposlenima u Vojsci Crne Gore i Ministarstvu odbrane nije dodijeljena finansijska pomoć iz sredstava unutrašnjih rezervi Ministarstva odbrane koje smo utvrdili zajedničkim radom SOVCG i Ministarstva odbrane u novembru i decembru 2014. godine, odnosno da odgovorite na naše zahtjeve u vezi sa tim.

Ukupne aktivnosti na sagledavanju postojanja unutrašnjih finansijskih rezervi Ministarstva odbrane u cilju preusmjeravanja istih na zarade zaposlenih u MO i VCG su realizovane upravo na osnovu Vašeg uvjeravanja da ne postoji nikakva prepreka da se, ukoliko te rezerve postoje, iste preusmjere prema zaposlenima.

SOVCG se u više navrata obratio Ministarstvu finansija sa zahtjevima da se dio zatečenih unutrašnjih rezervi Ministarstva odbrane, po personalnim izdacima u iznosu od 1.350.000 eura (milion i tristo pedeset hiljada eura) i po ostalim izdacima u iznosu od 700.000 (sedamsto hiljada) eura, iskoristite za uvećanje zarada zaposlenima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore i podijele zaposlenima u vidu jednokratne ili dvokratne pomoći. Kako do toga do kraja 2014. godine nije došlo veoma nam je važno da nam odgovorite da li će ta sredstva biti uplaćena u toku tekuće godine, kada i u kom iznosu, odnosno da nam, ukoliko do toga neće doći, date adekvatno obrazloženje.

Očekujem da ćete naći načina da se pomenuta sredstva usmjere prema zaposlenima u MO i VCG, a u svakom slučaju da ćete SOVCG i zaposlene u MO i VCG, u razumnom roku, udostojiti odgovora na ovaj zahtjev.

Predsjednik SOVCG
Nenad Čobeljić