Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

   Stav Predsjednika SOVCG
 
Ugled i odgovornost
 
Ugled Vojske Crne Gore i njenih pripadnika se ne štiti oklopom iz kojeg ne može izaći informacija o nezakonitim postupanjima, korupciji, mobingu pa i kriminalu pojedinaca na visokim položajima, već institucionalnom otvorenošću, odgovornošću i zakonitim postupanjem komandnog kadra. Ogledalo svake vojske su njeni komandanti, na njima je odgovornost da se suprostave svemu što krši zakon i šteti ugledu. Na njima je da polože račune za činjenja i nečinjenja koja su nanijela ogromne štete zaposlenima u Vojsci i ukupno državi Crnoj Gori u periodu iza nas. Jedino što komandanti sebi mogu dati za pravo je striktno poštovanje Ustava, zakona i Pravila službe i ništa drugo, bez obzira o kome i čemu se radi, ali realnost je znatno drugačija. Oni koji rade u MO i VCG svjesni su da nezakonitog, koruptivnog ali i bahatog ponašanja ima i da se sve to nekome toleriše ili čak tretira kao uspjeh. Krajnje je vrijeme da se sa tim prestane, da se pitanje komandne odgovornosti postavi pred Načelnika GŠVCG i pred sve njegove pomoćnike i komandante, pred Ministra odbrane i njene pomoćnike. Vrijeme je da se diskriminaciji i uskraćivanju prava zaposlenima u VCG stane u kraj, da se ne zavlače ruke u njihove džepove, da se disciplina ne trenira nedodirljivošću i ignorisanjem pripadnika Vojske i njihovih problema. Vrijeme je da odgovaraju i oni koji prećutno odobravaju neodgovornost i nanošenje materijalne, moralne i druge štete Vojsci i Državi. Pojedini komandanti su na nezakonit način stekli značajnu imovinu a zasluga za to je nezakonito služenje interesima pojedinaca i njihovom zajedničkom nezakonitom interesnom udruživanju na štetu zaposlenih u Vojsci. Kada pripadnik VCG pokrene postupak odgovornosti protiv nekog u komandnoj strukturi odgovorni za postupanje po tome se, često, neće ni udostojit da provjere i ispitaju tvrdnje i dokaze, odnosno svjedoke a kamoli da preduzmu potpunu zakonsku proceduru. Ovakvo ponašanje jasno ukazuje na korupciju i zajednička nedjela koji su prepreka za primjenu zakona, pravila službe i kodeksa vojne etike u komandnom lancu. Prošlost pojedinih komandanta je takva da od njih možete očekivati jedino servilnost što ih je u krajnjem i dovelo na te položaje. I u najnovijoj formaciji Vojske takva lica su napredovala u službi pa se otvoreno moramo pitati: Kuda plovi ovaj brod? MO i Vojska moraju smoći snage da se pokrene pitanje odgovornosti za sve oblike kršenja zakona i pravila službe i da po tom pitanju nema nedodirljivih. Ovako nešto je gotovo nemoguće sprovesti ukoliko Predsjednik Države i Savjet za odbranu i bezbjednost ne izdaju jasnu direktivu u tom pravcu.  Oklopljenost MO i VCG kada su u pitanju nedjela nas neće dovesti do pravih vrijednosti već otvorenost odnosno javnost koji sami po sebi nameću to da svaki pojedinac dobro razmisli prije nego prekrši Ustav, zakone i pravila.
Nenad Čobeljić, predsjednik SOVCG