Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

 Informacija i savjet

Naknada troškova prevoza

Generalštab VCG je, aktom br.80804/711-2 od 19.03.2015. godine a u skladu sa aktom Ministarstva odbrane br. Op-1 br.4/15 od 17.03.2015. godine, obavijestilo komande i jedinice VCG o stavu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore da se naknada troškova prevoza za period 01.01.2010.g.-06.09.2011.g. može rješavati mirnim putem pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova. Takođe obavještavaju da lica koja su ovu naknadu pokrenuli pred sudom istu mogu potraživati pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova pod uslovom da povuku tužbu i o tome donesu dokaz.
SOVCG savjetuje zaposlene u VCG da urade sledeće:
oni koji su pokrenuli tužbu po ovom pitanju da je ne povlače jer će snositi troškove angažovanja advokata tako da u ukupnom skoru neće dobiti ništa ili će čak biti u gubitku,
oni koji imaju namjeru da ovu nadoknadu traže pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova da potražuju glavni dug u realnom iznosu koji iznosi oko 515 eura i kamatu koja iznosi oko 190 eura, odnosno ukupan iznos oko 700 eura. Na ovaj način zaposleni će biti potpuno obeštećen a Ministarstvo odbrane će uštedjeti oko 600 eura za sudske troškove.
ukoliko MO ne prihvati navedeni način obračunavanja rješenje je u pokretanju sudskog postupka koji će se kao i do sada 100% dobiti.
SOVCG svom članstvu i zaposlenima koji to žele nudi besplatnu pravnu pomoć po ovom pitanju, s tim da oni koji se odluče da pokrenu sudski postupak neće snositi nikakve troškove vođenja istog odnosno troškove angažovanja advokata.
Odluka je na vama.
Važno je da ovo pitanje pokrenete što prije jer bi isto zastarjelo ukoliko se, kako je najavljeno, novim Zakonom o radu, reguliše da potraživanja po osnovu rada zastarijevaju poslije tri godine.
U govor Predsjednika SOVCG na protestima 06.12.2014. godine upravo smo ukazali na nezakonito i protivustavno ponašanje i postupanje Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore koji je ignorisao brojne presude sudova po ovom pitanju u korist zaposlenih i odluku MO da se to pitanje riješi za sve zaposlene u VCG. Kada bi taj Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore platio iz svog džepa troškove sudskih postupaka za koje je kriv ne bi se tako ponašao i mijenjao svoj ’’stav’’ osam mjeseci kasnije.