Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

 Peti rođendan
Na današnji dan prije pet godina (5.oktobar 2010. godine) osnovana je Sindikalna organizacija Vojske Crne Gore, pa bih iskoristio ovu priliku da svim našim članovima čestitam peti rođendan Sindikata i da im odam priznanje za doprinos koji su dali i žrtvu koju su podnijeli na uspostavljanju i održanju sindikalizma u našoj Vojsci.
Ovim povodom smo za članstvo Sindikata, u periodu od 09-11. oktobra 2015. godine, organizovali sportsko-rekreativni vikend, u Tivtu. Ovaj događaj ćemo obilježiti kroz nekoliko sportsko-rekreativnih i kulturno-zabavnih sadržaja, krstarenje bokokotorskim zalivom idr.
Danas smo reprezentativan sindikat sa nazivom Sindikat odbrane i Vojske Crne Gore. Punopravni smo član EUROMIL-a, krovne evropske organizacije koja okupla 40 vojnih organizacija i sindikata iz 25 evropskih zemalja.
Prošli smo trnovit put da bi smo održali sindikalizam i odbranili Sindikat tako da danas sa ponosom možemo istaći da smo u tome uspjeli, da smo značajno doprinijeli demokratizaciji naše Vojske, i postigli određene uspjehe na unapređenju materijalno-socijalnog položaja zaposlenih u Vojsci.
Iz faze borbe za goli opstanak prešli smo u fazu uspostavljenog dijaloga sa poslodavcem odnosno Ministarstvom odbrane. Rezultati ove faze su evidentni a ogledaju se kroz dostignuća u Izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore kojima smo vratili pravo zaposlenih na plaćena dežurstva, prekovremeni, noćni i praznični rad, pravo vojnika po ugovoru na otpremninu po prestanku službe idr. Primorali smo poslodavca da osigura zaposlene od povreda na radu, da izdvaja sredstva za odmor i rekreaciju zaposlenih, da ozbiljno radi na uspostavljanju kvalitetne i efikasne zdravstvene zaštite zaposlenih i dr.
Svakako je ispred nas još mnogo posla, naročito na unapređenju, i dalje, veoma teškog, materijalno-socijalnog položaja zaposlenih, na unapređenju uslova zaštite i zdravlja na radu, unapređenju rješavanja stambene problematike i mnoga druga pitanja i problemi koji opterečuju zaposlene.
Smatramo da su se, u zadnjih nekoliko mjeseci, stvorili značajno bolji uslovi da se konačno uspostavi kvalitetan, kontinuiran i plodotvoran socijalni dijalog, veći nivo međusobnog uvažavanja i brže rješavaju postojeći problemi i pitanja u obostranom interesu zaposlenih i poslodavca. Ovi uslovi se ogledaju u određenim kadrovskim promjenama koje su se desile u Ministarstvu i Vojsci i u zajedničkom radu na potpisivanju sporazuma o stvaranju uslova za uspješniji sidnikaln rad i uspostavljanje boljeg dijaloga i većeg stepena međusobnog uvažavanja.
Sindikat odbrane i Vojske će nastavit svoju principijelnu, doslednu, konstruktivnu i upornu sindikalnu borbu koja u narednom petogodišnjem periodu mora rezultirati potpisivanjem kolektivnog ugovora sa poslodavcem, donošenjem novog Zakona o Vojsci, znatnim poboljšanjem materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih idr.
Princip koji će nam biti prioritetan je definisanje i dostizanje zajedničkih interesa poslodavca, komandne strukture i zaposlenih utemeljenih na činjeničnom stanju, definisanim problemima, potrebama i ciljevima.
Predsjednik SOVCG
Nenad Čobeljić