Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

sovcgVeza: Akt načelnika Generalštaba br 1439-4 od 10.05.2011. godine
(Sindikalnoj organizaciji uručen 13.05.2011. godine)Gospodine Admirale,

Rukovodstvo SOVCG stoji na stanovištu i iznijetim tvrdnjama da sastanak održan 29.04.2011. godine nije završen, da nijesu „raspravljana sva planirana pitanja" i da nijesmo" na ista dobili adekvatne odgovore, kako ste naveli.
Obzirom da je kompletan razgovor snimljen od strane potparolke Ministarstva odbrane ove tvrdnje se veoma jednostavno mogu dokazati ili opovrgnuti.
Moramo, ovom prilikom, da Vas upoznamo da smo se u skladu sa zakonom obratili Sektoru za ljudske resurse Ministarstva odbrane (gospodinu Novićeviću) da nam se dostavi zapisnik sa navedenog sastanka, na šta nam je negativno odgovoreno čime nije ispoštovana zakonska obaveza i naše pravo.

U daljem se nećemo baviti odgovorima na sve tvrdnje iznešene u navedenom aktu a vezane za održani sastanak jer ne želimo da suprostavljamo izjave već činjenice koje će se svakako pokazati u zapisniku sa sastanka.

Činjenica je dakle da je „ministar odbrane zadužio nadležni Sektor za ljudske resurse za dijalog sa Sindikalnom organizacijom". U nekoliko navrata smo pokušali da ostvarimo kontakt i nastavimo razgovore sa g.Novićevićem ali nam to nije pošlo za rukom. Očigledno se Sektoru za ljudske resurse ne žuri da izvrši zaduženje koje mu je ministar odbrane dao. Valjda misle kada smo na dijalog čekali sedam mjeseci, možemo još toliko.

Vi nas upućujete da se ubuduće „obraćamo na tu adresu", da nijeste „point of contact" sa Sindikalnom organizacijom čime ste izbjegli odgovore na više naših zahtjeva.
Ako nijeste osoba za kontakt odnosno nadležni da odgovorite na najveći broj naših zahtjeva vezanih za uslove rada SOVCG nadamo ste da ste ih bar proslijedili licu koje je zajedno sa Vama na sastanku predstavljao Ministarstvo odbrane a zatim od strane Ministra i određen kao nadležan za sindikalne zahtjeve.

Ne znamo zbog čega nam riječima „kao i do sada" odobravate po Vama već odobreno i time obesmišljavate naše zahtjev. Napominjemo da je bilo povređivanja sindikalnih prostorija i pored upozorenja licu koje je to uradilo. Takođe je poznato kakav je bio odnos prema obavještenjima koja smo isticali na oglasne table, odnosno otvoreno zabranjivanje postavljanja tih obavještenja u Centru za obuku i drugim jedinicama. Komandant Centra za obuku je npr. i pored traženja i upozorenja od strane predsjednika SOVCG da se na oglasnu tablu stavi obavještenje SOVCG koje je istaknuto na oglasnoj tabli MO i GŠVCG to odbio „čekajući da mu Vi to pisanim aktom naredite", ni poslije nekoliko insistiranja nije dozvolio postavljanje navedenog obavještenja odnosno to nije urađeno do današnjeg dana.

Komandanti nekoliko jedinica Vojske su tražili ili bolje reći insistirali da se sindikalne aktivnosti regulišu planom koordinacije Generalštaba te da će rukovodstvo SOVCG samo po tom planu moći informisati zaposlene iz oblasti sindikalnog rada i djelovanja. Otuda taj naš zahtjev prema Vama. Upravo usaglašavanje i planiranje sindikalnih aktivnosti vršimo sa ciljem da te aktivnosti „ne idu na štetu funkcionisanja poslodavca i radne discipline i ne utiču na efikasnost poslovanja poslodavca". Nadamo se da nas ne optužujete da smo to do sada radili.
Ako ne mjesečnim planom koordinacije koji je ustaljena tehnika planiranja u VCG dajte uputstva komandantima jedinica i nama na koji način ćemo onda usaglasiti aktivnosti SOVCG u jedinicama Vojske.

Napomenuli ste, citiramo: „dakle, kao i do sada, biće vam omogućene sve aktivnosti koje su u skladu sa zakonom i u vrijeme koje ne remeti redovno funkcionisanje vojne organizacije".
Mi smo u toku obavljenog razgovora i pisanim zahtjevima upravo tražili da to ne bude „kao i do sada". Tražili smo da nam obezbijedite uslove i pružite logistiku kao i drugom sindikatu, da nas ne ograničavate na pola sata pauze, da obezbijedite prisustvo svih zaposlenih tim informisanjima jer ste to obezbijedili drugom sindikatu.
Tražili smo da nam se odobri informisanje zaposlenih i da spriječite da se ista opstruiraju.

Očekivali smo konkretan odgovor na naš zahtjev i plan da obiđemo i informišemo zaposlene od 12.do 20.05.2011. godine ali nam nijeste odgovorili čak ni negativno.
Zbog čega, čemu taj strah, zbog čega nas i dalje držite izolovane od zaposlenih i našeg članstva a onda Vam smeta što sa njima komuniciramo putem medija i našeg sajta a sa čime se na ovaj način neminovno sa problemima u MO i VCG upoznaje i šira javnost.

Gospodine admirale, tvrdite da nijeste poslodavac zaposlenima u Vojsci niti imate obavezu da komunicirate sa Sindikalnom organizacijom, nijeste „point of contact".
Postavljamo Vam pitanja: da li to znači da Vam se više ne obraćamo, da li u GŠVCG postoji lice koje je „point of contact" sa SOVCG. Kako ćemo da kontaktiramo u narednom periodu?

Ne razumijemo konstataciju da „Vas drži uvjerenje da pojedincima uopšte nije stalo do iskrenog dijaloga između poslodavca i SOVCG" iako je opšte poznato da punih sedam mjeseci uporno insistiramo upravo na dijalogu unutar MO i VCG a da do njega nije došlo.

Ako ste već uporedili „istupanje profesionalnih vojnika u medijima u zemljama EU" sa nama, očekujemo da uporedite i druge odnose koji vladaju u tim zemljama na relaciji MO i Generalštab - zaposleni u ovim institucijama i njihovi predstavnici.
Da li je praksa u ovim zemljama i njihovim vojskama da se ne odgovara na zahtjeve zaposlenih, da se ne reaguje na upozorenja na nezakonita postupanja i kršenja ljudskih prava i sloboda, da se zaposleni kolektivno i pojedinačno uslovljavaju, ucjenjuju, mobinguju, prisiljavaju da se isključe iz legalnih i zakonitih udruženja i drže u strahu, da se pojedinačno i kolektivno ponižavaju i vrijeđaju ?
Da li u ovim zemljama načelnici Generalštabova reaguju na pritužbe zaposlenih o kršenju zakona u Vojsci tako što ih savjetuju da „procesuiraju to prema pravosudnim organima Crne Gore" a da prije toga oni ne ispitaju o čemu se radi? Nije bilo davno kada ste od tih istih zaposlenih tražili da se odreknu već procesuiranih tužbi što je jedan dio njih i uradio.

Vašim dosadašnjim postupanjem jasno ste nam poručili da su dva najveća grijeha zaposlenih u VCG članstvo u SOVCG i procesuiranje tužbi za ostvarivanje svojih prava tako da svi oni koji nijesu istupili iz naše Sindikalne organizacije i nijesu prihvatili da povuku tužbe trpe ili će trpjeti posljedice toga.

Tražimo od Vas gospodine admirale, da ubuduće, izbjegavate uopštene tvrdnje i konstatacije kao što su da „miješamo funkcionisanje vojne i sindikalne organizacije", da „se na sajtu SOVCG iznosi niz neistina, insinuacija i proizvoljnih konstatacija...", da „profesionalni vojnici kroz medije blate svoje kolege i iznose niz neprovjerenih podataka i insinuacija".
Očekujemo da provjerite naše tvrdnje a ne da ih bez provjere osuđujete.
Spremni smo da dokažemo svaku iznesenu tvrdnju a za većinu njih smo naveli i broj i datum dokumenata.

Ne slažemo se da ste jedini odgovorni za stanje u Vojsci. Niste jedini odgovorni ali ste svakako najodgovorniji poslije Ministra odbrane. Za stanje u VCG je u određenoj mjeri odgovoran i svaki zaposleni što i jeste jedan od razloga i našeg sindikalnog organizovanja.
Nemojte da nas lišavate odgovornosti a time i prava da postavljamo pitanja i dobijamo odgovore.

Poslije sedam mjeseci obraćanja da spriječite nezakonite radnje u VCG (vi znate da to traje i mnogo duže) budite se i tražite da Vam se stave sve nezakonite radnje na teret (ako ste „jedini odgovorni" to se valjda podrazumijeva), i protiv Vas podnese objedinjena krivična prijava. Ne možemo da shvatimo da ne razumijete da krivičnu prijavu podnijetu protiv Vašeg zamjenika i dijela Vaših saradnika ne doživljavate na određeni način i kao krivičnu prijava protiv Vas jer niste preduzeli adekvatne mjere ili ste odobravali njihovo postupanje.

Ovakvim dosadšnjim odnosom prema SOVCG Ministar odbrane izražava, prije svega nespremnost da se rješavaju nagomilani problemi zaposlenih u VCG i odlučnost da se pojedini njegovi bliski saradnici sačuvaju od odgovornosti za zloupotrebe i nezakonite radnje.

Na Vama i Ministru odbrane je da u narednom periodu pokažete da li je razgovor sa SOVCG od 29.04.2011. godine bio samo markentinški potez ili iskreno prihvatanje dijaloga kao demokratskog i civilizovanog načina rješavanja problema.

Predsjednik SOVCG
Nenad Čobeljić

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.