Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Poštovani gospodine Stankoviću,

Pozivamo Vas da preduzmete hitne mjere zbog odluke Ministra odbrane da za trideset vojnika po ugovoru prestane profesionalna vojna služba u Vojsci Crne Gore.

U pitanju je drastična zloupotreba službenog položaja koja za posljedicu ima značajno narušavanje borbene gotovosti i morala Vojske Crne Gore, takođe urušavanje Sistema komandovanja i njegovih osnovnih principa i vrijednosti, časti, dostojanstva i brige o ljudima.

Posebno ukazujemo na posljedice koje će pretrpjeti protjerani vojnici i njihove porodice.

Posebno ističemo sljedeće činjenice:

1. Aktima broj 80602-5477/17 od 17. i 18.07.2017. godine i drugim aktima, trideset vojnika Vojske Crne Gore izbačeno je iz stroja, sa jedinim obrazloženjem - "potrebe službe ne zahtijevaju produženje predmetnog ugovora" što apsolutno nije tačno jer su svi ti vojnici postavljeni na dužnosti na formacijska mjesta u skladu sa Formacijom Vojske.

2. Da postoji potreba za ovim vojnicima, potrvrda je u činjenici da su svi njihovi pretpostavljeni, komandir čete, komandant pješadijskog bataljona i Načelnik Generalštaba VCG dali saglasnost da se sa navedenim vojnicima potpiše novi ugovor o službi u VCG na period od tri godine.

3. Takođe se radi o vojnicima koji su u sastavu jedinice koja je osposobljavana za ocjenjivanje po NATO standardima a radi spremnosti za angažovanje u međunarodnim mirovnim i drugim operacijama. Dakle, i po tom osnovu očigledne su potrebe službe za ovim vojnicima.

4. Radi se o vojnicima (ogromna većina) koji su u septembru prošle godine primljeni u profesionalnu vojnu službu, prošli uspješno sve bezbjednosne i psiho-fizičke provjere, završili osnovnu i stručnospecijalističku obuku sa vrhunskim rezultatima. I najedanput, za njih nema "potrebe".

5. Postavlja se pitanje zašto baš za trideset vojnika nema potrebe, a ne za 50 ili 100. Da li postoje propisani kriterijumi po kojima bi "potrebe službe zahtjevale produženje ugovora" vojunicima ili je to proizvoljan čin i procjena civila na čelu Ministarstva.

Ovo je problem koji zahtjeva hitno i odlučno reagovanje pa insistiramo da to i uradite.

Stojimo Vam na raspoloaganju da damo izjavu po ovom pitanju, koja će Vam sigurno pomoći da veoma brzo dođete do svih činjenica i dokaza.

Nenad Čobeljić,
Predsjednik SOVCG

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.