Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Gospodine predsjedniče Vujanoviću,

Pozivamo Vas da, u skladu sa nadležnostima Predsjednika Crne Gore, odnosno članom 94 Ustava Crna Gore, vratite Skupštini Crne Gore Zakon o Vojsci Crne Gore (donešen 26.07.2017.g.) na ponovno odlučivanje.

Obrazloženje:
Zakon o Vojsci Crne Gore koji je izglasan na zasjedanju Skupštine Crne Gore održanoj 26.07.2017. godine sadrži u sebi niz neprihvatljivih i nezakonitih rješenja, destruktivan je za sistem komandovanja i upotrebu Vojske, nije rezultat socijalnog dijaloga, sadrži elemente diskriminacije, nije prihvatljiv za zaposlene i u određenim segmentima suprotan je Ustavu Crne Gore.
Rad na izradi Predloga novog teksta Zakona o Vojsci pratilo je niz nerazumljivih i neprihvatljivih postupaka Ministarstva odbrane a i Odbora za bezbjednost i odbranu.

Proces rada na izradi Predloga novog teksta Zakona o Vojsci pokrenut je od strane Ministra odbrane 06. marta 2017.g., u kojem stoji ‘’Programom rada Vlade Crne Gore za 2017. godinu, predviđeno je utvrđivanje Predloga zakona o Vojsci Crne Gore za IV kvartal ove godine.’’
Narednim aktom od 04. maja 2017.g. dostavlja nam se rješenje o obrazovanju Radne grupe za izradu predloga Zakona o Vojsci, u kojoj su uključeni i predstavnici sindikata, a Radna grupa dobija zadatak da Predlog zakona o Vojsci izradi do 25. maja 2017.g. Prvi sastanak Radne grupe održan je 15. maja 2017.g, bez objašnjenja za ovako drastično skraćenje roka.

Pored drastičnog pomjeranja roka za izradu Predloga Zakona, za izradu istog nisu date nikakve smjernice niti instrukcije, nije utvrđen metod rada Radne grupe niti je data važnost socijalnog dijaloga kada je riječ o dijelu koji se tiče položaja i prava zaposlenih. Posebno naglašavamo da ni činjenica punopravnog članstva Crne Gore u NATO nije imalo svoje zahtjeve kada je u pitanju određeno prilagođavanje zakonskih rješenja u novom Zakonu o Vojsci.

Rad radne grupe je karakterisao neuvažavanje većine predloga predstavnika SOVCG ali i predstavnika Generalštaba VCG. Takođe je izigran dogovor da se po završetku rada Radne grupe razmotre sporna pitanja i pitanja od posebnog značaja za položaj i prava zaposlenih. Konačan predlog Radne grupe je čak sadržao rješenja koja uopšte nisu razmatrana.

Iako sadrži i određena pozitivna rješenja, zbog svega naprijed navedenog, smatramo da Zakona o Vojsci Crne Gore usvojen na Skupštini 26.07.2017.g. nije obuhvatio sva važna pitanja, nije rezultat konstruktivnog i korektnog socijalnog dijaloga, nedorečen je i sadrži određena nejasna ali i neprihvatljiva rješenja, sadrži elemente diskriminacije i nejednakih prava među zaposlenima.

Napominjemo da Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore nije našao za shodno da uvaži naš zahtjev da predstavnik SOVCG prisustvuje sjednici Odbora na kojoj se razmatrao Predlog teksta novog Zakona o Vojsci. Takođe naše predloge amandmana nisu razmatrali ni poslanici Skupštine Crne Gore iako smo im iste dostavili (ukupno 41 amandman), dostavljamo Vam ih u prilogu ovog zahtjeva.

Napominjemo da jedan broj amandmana koje je Skupština usvojila nije prihvatljiv za SOVCG i zaposlene u Vojsci a pogotovo amandman VI koji se odnosi na član 180 i amandman VII koji se odnosi na član 203.

Molimo Vas da hitno razmotrite ovaj zahtjev i u interesu njegovog unapređenja i eliminisanja nedostataka, nezakonitosti i štetnosti vratite isti na ponovnou raspravu i razmatranje u Skupštini Crne Gore.

S poštovanjem,
Predsjednik SOVCG
Nenad Čobeljić

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.