Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Ako je u nekom sektoru crnogorskog društva važno da zaposleni budu motivisani da obavljaju svoj posao na najbolji mogući način, onda je to svakako Vojska Crne Gore, a to je moguće samo ako vladaju odnosi zasnovani na pravednoj i poštenoj komunikaciji. Nadamo se da će biti uspješno zalaganje vašeg sindikata, da preporuke trupnih komandanata Ministarstvu odbrane za produženje ugovora o radu vašim kolegama budu uvažene, naročito u situaciji kada je sasvim jasno da potreba za njihovim angažmanom postoji. Saglasno sa tim, Sindikat zdravstva daje punu podršku Sindikatu odbrane i vojske Crne Gore u naporima da uspostavi socijalni dijalog sa vojnim vlastima i ministarstvom odbrane, i zaštiti osjećaj sigurnosti i povjerenja zaposlenih u vojsci Crne Gore.

S poštovanjem,
Predsjednik
dr Vladimir Pavićević

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.