Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Želimo da Vam poručimo, da smo uz Vas i da možete da računate na našu podršku i pomoć, u borbi koju ovih dana vodite za svakog zaposlenog u Vojsci Cme Gore. Kao i u našem
slučaju, opet se zdravorazumski postavlja pitanie čije interese zastupaju "naši" ministri i "nezavisno sudstvo"? Obraćamo se i svim zaposlenima u Cmoj Gori (kojih je na žalost sve
manje ) da moramo biti jedni uz druge i na taj načn braniti osnovna ljudska i radničika prava koja su svakim danom sve ugroženija.

Sindikalna organizacija zaposlenih AD 'Port of Adria" Bar upucuje Vam snainu podršku u borbi za osnovna radnička prava i oduvannje radnih mjesta i gole egzistenicije zaposlenih.

S poštovanjem,
Predsjednik SOZ AD Port of Adria
Kisić Luka