Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Gospodine generale Jokiću,

Uvažavajući Vaš položaj u Vojsci Crne Gore, Vaše dugogodišnje profesionalno iskustvo, ljudski i moralni kredibilitet, a u interesu istine, pravde i dostojanstva, i svakako preciznog informisanja svih crnogorskih građanki i građana i nas koji smo pripadnici Vojske Crne Gore, upućujem Vam ovo javno pismo a povodom Vaše izjave date medijima 8.9.2017.g., dan uoči našeg protestnog marša.

Crnogorska javnost zaslužuje Vaše odgovore na sledeća pitanja:

Naveli ste da je jedina istina da jednom dijelu vojnika nije produžen ugovor. Pitam Vas, treba li crnogorska javnost da zaključi da su sve ostale tvrdnje Sindikata odbrane i Vojske neistina, da li je to vaša tvrdnja?

Izjavili ste ‘’U konkretnom slučaju, svi vojnici koji su bili primljeni po ugovoru, pokazali su određene zadovoljavajuće rezultate’’. Šta su to ‘’zadovoljavajuće rezultati’’, koliko je među otpuštenim vojnicima onih koji imaju odlične i vrhunske rezultate?

Izjavili ste ‘’Međutim, pravo i obaveza Ministarstva odbrane je da bira samo najbolje". Pitam Vas, gdje to piše? Na osnovu kojih kriterijuma Ministarstvo odbrane bira ‘’najbolje’’ i gdje su ti kriterijumi propisani? Da li postoji NATO zemlja u kojoj ‘’najbolje’’ vojnike biraju političari umjesto profesionalnh oficira, navedite ime te zemlje ili više njih?

Po kojim kriterijumima je osam vojnika ipak zadržano u službi iako im je kao i ostalima prethodno saopšteno da će im služba biti prekinuta? Kakvi su to varljivi kriterijumi, šta znate o njima?
Naveli ste da Sindikat ‘’ima obavezu da svoje aktivnosti vrši na način koji neće negativno uticati na efikasnost rada Ministarstva, komandi i jedinica Vojske’’. Ovo su za SOVCG veoma teške optužbe. Molim Vas da navedete kako je to Sindikat negativno uticao na efikasnost rada Ministarstva, komandi i jedinica Vojske i da navedete konkretne posledice tog uticaja. Mi tvrdimo da, naprotiv, utičemo pozitivno, zalažući se za bolje uslove rada zaposlenih, bolji materijalni i socijalni položaj, za poštovanje njihovih ljudskih prava i prava iz oblasti rada i radnih odnosa, protiv diskriminacije, korupcije i drugih pošasti, a za vladavinu prava i dostojanstvo naše profesije.

Izjavili ste da ‘’Korišćenje neadekvatnih izraza, kvalifikacija i uvreda na račun Ministarstva, Vojske i samog ministra odbrane, nije način na koji se vodi socijalni dijalog". Tvrdim da na račun Ministarstva odbrane i Vojske nismo izjavili ni jednu jedinu ‘’neadekvatnu kvalifikaciju, izraz i uvredu’’. Ministrov postupak sam nazvao terorističkim i pri tome jasno naveo zbog čega. Ništa od toga do sada niste demantovali što samo potvrđuje da se zaista radi o teroru nad tim mladim i kvalitetnim crnogorskim građankama i građanima i o evidentnoj diskriminaciji. Ukoliko se dokaže da sam iznio i najmanju neistinu pozovite me na odgovornost kao oficira. Javno izjavljujem da se neću štititi svojom sindikalnom funkcijom. To je Vaša obaveza, to je obaveza i Savjeta za odbranu i bezbjednost, jer u Vojsci ne treba da bude bilo ko ako obmanjuje crnogorsku i širu javnost o problemima u MO i VCG.

Što se tiče socijalnog dijaloga i pokazatelja kako se on od dolaska ministra Boškovića vodi u Ministarstvu odbrane navešću samo neke. Ministar Bošković je ignorisao naš zahtjev da razgovaramo o njegovoj jednostranoj odluci da otpusti veliki broj vojnika iz VCG. Ministar Bošković nije dozvolio ni Vama da razgovarate sa mnom kao predsjednikom SOVCG na tu temu iako smo već bili zakazali sastanak posredstvom Načelnika vašeg kabineta. Obratio sam se ministru da mi omogući sastanak sa Vama ali mi na to još nije odgovorio. Da li je u pitanju nepovjerenje i nepoštovanje ministrovo prema Vama ili nešto drugo? Je li to socijalni dijalog? Da li ste svesni da je Ministar takvim postupkom prekršio Sporazum koji smo potpisali sa ministarkom Pejanović i da je ponizio funkciju Načelnika Generalštaba. Molim Vas da se potrudite da do navedenog satanka dođe.

Dobro ste naveli da je ‘’Zakonom o Vojsci, propisano da se sa licem koje prvi put stupa u službu u Vojsci zaključuje ugovor na period od godinu dana, a naredni, ukoliko potrebe službe to zahtijevaju, zaključuje se na period od tri godine’’. Molim Vas da objasnite građanima pojam ‘’potrebe službe’’, da li je to nečija proizvoljna procjena ili profesionalna i stručna procjena utemeljena na jasnim pokazateljima. Molim da zbog ugleda Vojske Crne Gore objavite dokumenat koji potvrđuje da je uopšte utvrđivana potreba službe u slučaju otpuštanja ovih vojnika iz VCG, navedite bar arhivski broj tog dokumenta.

Vaša izjava koja glasi, "Dakle, Zakonom o Vojsci nije propisana obaveza automatskog produženja ugovora, već se u svakom konkretnom slučaju cijene potrebe službe i kvalitet budućeg kadra’’. Stav SOVCG je da se potreba ‘’automatskog produženja ugovora’’ podrazumijeva ukoliko je vojnik vojno-stručno osposobljen, ako su u njega i njegovu obuku uložena značajna sredstva, ako ispunjava sve zakonom propisane uslove i ukoliko njegovo radon mjesto nije ukinuto. Sve ovo je ispunjeno za vojnike koji su otpušteni. Demantujte ako ovo nije tačno.
Po logici koju koristite i prema ministrovim ovlašćenjima ugrađenim u novi Zakon o Vojsci on može pri prolasku ispred stroja jedinice da proizvoljno, po sistemu ‘’volim te – ne volim te’’, reguliše ‘’potrebu službe’’ za bilo kojim pripadnikom Vojske.

Izjavili ste, ‘’Potpuna je neistina da je ugrožena borbena gotovost Vojske. Istina je upravo suprotna – ove godine je povećana za 18 odsto“. Gospodine generale, molim Vas, da, zbog crnogorskih građana, objavite elemente po kojima se vrednuje borbena gotovost komandi i jednica Vojske i Vojske u cjelini. Ukoliko moral ljudstva, povjerenje u komandni kadar i sistem komandovanja, međuljudski odnosi, zadovoljstvo uslovima životai rada, i druga pitanja koja se odnose na ljudske resurse ne utiču na borbenu gotovost onda se slažem s Vama. O brojci ‘’18%’’ koja se, vjerujem, odnose na tehničku opremljenost ne želim da polemišem, nije sindikalno pitanje niti raspolažem podacima, svakako mi je drago da je to tako.

Jedno pitanje nevezano za navedenu izjavu. Da li ste, samoinicijativno ili na njihov zahtjev, dali izjavu o ovom slučaju Specijalnom državnom tužiocu, Vrhovnom državnom tužiocu, članovima Savjeta za odbranu i bezbjednost, ili Odboru Skupštine CG za bezbjednost i odbranu? Možete li to dokumentovati?

Na kraju, molim Vas da u Vašim odgovorima budete jasni i precizni. Političari mogu da šire neistine i budu nedorečeni, takva je kultura političarenja u CG, Vi nemate pravo na to, ne kažem da to radite i zato vas pozivam da budete konkretni i istiniti. Ma koga ta istina pojedinačno koštala, opšti interesi, interesi naših građana i države Crne Gore moraju biti ispred bilo čijeg pojedinačnog interesa. Ovo nije samo borba za istinu o otpuštanju 22 vojnika, ovo je doprinos borbi za pravdu i pravnu državu, borba za dostojanstven rad i život.

S poštovanjem,

Potpukovnik Nenad Čobeljić
Predsjednik SOVCG