Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Poštovane koleginice i kolege,

U komandama i jedinicama Vojske Crne Gore se obavljaju razgovori sa licima koja ispunjavaju uslove za penzionisanje, odnosno traži se njihova saglasnost za to.

U SOVCG se smatramo obaveznim da vas upozorimo na sljedeće:
- sve se ovo radi bez socijalnog dijaloga koji je obavezan u slučajevima penzionisanja velikog broja zaposlenih,
- vrši se pritisak na zaposlene koji ispunjavaju uslove informacijom od strane pretostavljenih da ovaj zakon i uslovi neće dugo trajati te da treba da iskoriste ovu priliku,
- izbjegavanje socijalnog dijaloga na ovu temu MO izbjegava razgovor o visini otpremnine za penzionisanje koja trenutno iznosi ispod 1500 eura, što u SOVCG smatramo nedopustivim i ponižavajućim,
- Na nivou MO a kroz socijalni dijalog nije riješeno pitanje penzionisanja zaposlenih u VCG koji nisu riješili stambeno pitanje, iako je na poslednjem sastanku sa Ministrom odbrane isti obećao da će se zadržati pravo na UTS za lica koja putem kredita riješe svoje stambeno pitanje,
- Veliki je problem i to što civilnim licima na službi u Vojsci nije data mogućnost prijevremenog penzionisanja iako ih to sleduje kao i sve ostale pripadnike Vojske, što je očigledna diskriminacija, a koja je takođe posledica degradiranja socijalnog dijaloga,
- zaposlenima koji ispunjavaju uslove za penziju nije data mogućnost da dobiju informaciju o visini iste prije nego što se o tome izjasne. itd.

Preporučijemo da sva usmena obećanja i izjave vaših pretpostavljenih tražite u pisanoj formi jer za određena obećanja i tvrdnje koje daju nemaju utemeljenja u zakonu i zvaničnim aktima MO i VCG.

SOVCG je tražio hitan satanak sa Ministrom odbrane po ovom pitanju pa preporučujemo da sačekate rezultate istog.

Izvršni odbor SOVCG