Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Potpisivanje ugovora o Osnivanju stambene zadruge Ministra odbrane samo sa jednim sindikatom smatramo nezakonitim, nemoralnim i oblikom pritiska na zaposlene.

Nezakonitim, jer kada govorimo o socijalnom dijalogu, ne može se potpisati takav akt bez učešća svih reprezentativnih sindikata, takođe iz razloga što Ministar odbrane nema pravo da za tu potrebu odvaja sredstva iz budžeta samo za 20% zaposlenih. Nemoralno je jer na ovakav način Ministar Bošković promoviše žuti sindikat, dok istovremeno Sindikatu odbrane i Vojske CG nije ni ponuđen taj ugovor odnosno nije čak dat na uvid iako je SOVCG kontinuirano radio na tome da se stambena problematika brže i bolje rješava. Na ovaj način se vrši očigledan i drzak pritisak na zaposlene da se učlane u žuti sindikat.

Vidjećemo kako će teći ova nezakonita radnja na jednostranom osnivanju stambene zadruge koja poprilično podsjeća na obećanu fabriku čokolada na Cetinju. Potpisivanje ovakvog ugovora upravo pokazuje da minister ne zna šta je socijalni dijalog i čemu on služi, niti shvata njegove vrijednosti i suštinu. Kako god našao je partnera za socijalni dijalog na svoj način.
Ministar i njegov sindikat treba da objasne zaposlenima zašto profesionlni vojnici nemaju pravo na rješavanje stambenih potreba u VCG, za šta su se zajednički izborili u novom Zakonu o Vojsci.

Takođe da objasne zašto do sada ništa nije urađeno na rješavanju stambenih potreba osim nezakonitih useljavanja pod prećutnim odobravanjem MO.

Ko je inicirao osnivanje stambene zadruge i ko se kontinuirano zalagao za brže i kvalitetnije rješavanje stambenih pitanja u MO i VCG znaju zaposleni. Razlozi zašto do sada nismo riješili veći broj stambenih pitanja leži u opstrukcijama minstarstva odbrane. Ali evo probudili su se sa čokoladnom stambenom zadrugom.

Zašto su je osnivali baš sada kada minister treba da položi račune za svoju samovolju i zloupotrebu službenog položaja zbog protjerivanje velikog broja vojnika i degradaciju sistema komandovanja i sistema vrednovanja rada u Vojsci jasno je, za ovakvo nešto i služe žuti sindikati.

Potpisivanje ugovora o formiranju stambene zadruge ne znači da je ona i formirana već da će se tek na tome raditi, ali se već traži osnivački ulog i daje rok od 30 dana.

Ministar Bošković je od svog dolaska na čelo MO dao brojna obećanja u vezi rješavanja stambenih pitanja. Do danas je mogao mnogo da uradi ali nije. Jedino što je uradio je potpis na ovaj bezvrijedni i diskriminirajući dokument o stambenoj zadruzi. Evidentno je da ni sada nema jasnih pokazatelja o rokovima za izgradnju, broju stanova, uslovima za kreditiranje itd. I na Cetinju će se izgradit fabrika čokolada samo treba dosta strpljenja.

Zna ministar Bošković da su šarene laže pitke za naše građane i da se za laže ne snosi nikakva odgovornost.

Nenad Čobeljić
Predsjednik SOVCG