Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Ovo je očekivani postupak ministra koji sprovodi teror u Vojsci i koji za te potrebe prilagođava zakon. Pokazuje ministar upornost u terorisanju i ignorantskom odnosu prema domaćim i međunarodnim regulativama i zakonima, takođe prema jasnom stavu EUROMIL-a a time i evropskim vrijednostima kojima težimo.
Njegovi pravnici nisu sposobni da izračunaju ni koliko godina imam pa su pogriješili samo za dvije godine, ali su sposobni da permanentno krše zakon bez ikakve odgovornosti ili posledica. Na svemu ovome počiva sistem vrijednosti u MO i VCG.

Jasno je da su ovome doprinijeli i Vrhovno, odnosno Specijalno državno tužilaštvo koji nečinjenjem jatakuju ministrovoj samovolji. Takođe su zaslužni i članovi Savjeta za odbranu i bezbjednost koji su ignorisali teror ministra prema vojnicima i sistemu komandovanja u Vojsci. Posebno želim da naglasim saučesništvo u ministrovom teroru i prethodnog Načelnika Generalštaba koji nije stao u zaštitu vojnika i nihovih pretpostavljenih i koji nije ostavio poruku mladim naraštajima u Vojsci da se za potčinjene, za istinu, pravdu, dostojanstvo i vrijednosti na kojima počiva svaka vojna organizacija trebaju i moraju boriti.

Ovo svakako nije kraj priče. Iskoristiću sve zakonom date mogućnosti da se ministar dovede k poznaniju prava. Nastavićemo borbu za pravdu za protjerane vojnike.

N. Čobeljić

Rjesenje o penzionisanju potpukovnika Čobeljića možete pogledati OVDJE