Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Krajem septembra ove godine od strane MO i Generalštaba je poslat dopis u kojem se od komandi jedinica traži da sa zaposlenima koji su pokrenuli sudske sporove pred nadležnim sudovima, obave službene razgovore u kojima će se istima sugerisati da radi bržeg rešavanja tih sporova iste dovrše pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, a radi navodnog sprečavanja daljih troškova.

Radi se o sporovima koji se odnose na:
• naknade štete za manje isplaćenu naknadu za ishranu u toku rada za period od 23.08.2008. do 31.12.2008.godine.
• naknadu štete na ime manje isplaćene naknade za ishranu u toku rada i regresa za 2010.godinu,
• tužbene zahtjeve za rad duži od punog radnog vremena, rada noću i rada u dane koji su zakonom određeni kao neradni za period 03.01.2009. do 08.01.2010.godine,
• naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla za period od 01.01.2010. 08.01.2010.godine, i
• vršenja dužnosti drugog formacijskog mjesta.

Naglašavamo i upozoravamo članstvo i zaposlene da su, baš kako je navedenoo i u dopisima GŠ i MO, u dosadašnjim sudskim postupcima bili izraženi sudski troškovi (naknade za advokate, sudske vještake i sl.), ali i da pored ovih troškova mogu nastati i drugi troškovi prouzrokovani povlačenjem tužbe, a ti troškovi su posledica donošenja novog Zakona o parničnom postupku-ZPP (Čl.152b) po kojem TUŽENA strana IMA PRAVO na sudske troškove, usled povlačenja tužbe, koji mogu biti značajni, a zavisno od dužine trajanja postupka i drugih elemenata.

U SOVCG smatramo da zbog nepoznavanja navedene nove regulative u ZPP zaposlenima nije prisutna činjenica da mogu biti izloženi značajnijim sudskim troškovima koji rješenjem o povlačenju tužbe mogu biti određeni za tuženu stranu, a koju bi zaposleni morali platiti u roku od 8 dana, pod prijetnjom prinutnog izvršenja. Takođe, i troškovi prinudnog izvršenja koji bi se eventualno sprovodili nijesu uopšte mali.

Sugerišemo zaposlenima u MO i VCG, koji se odluče za povlačenje tužbe, da prilikom davanja izjava pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova daju izjavu da su spremni da svoja potraživanja riješe pred Agencijom za mirno rješavanje sporova, pod uslovom da tužena strana izmiri dosadašnje sudske troškove u konkretnom predmetu, kao i eventualne sudske troškove za tuženu stranu.

Izvršni odbor SOVCG