Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

"Diskriminacija je svako pravno ili faktičko pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje postupanja prema jednom licu, odnosno grupi lica u odnosu na druga lica, kao i isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva nekom licu u odnosu na druga lica, koje se zasniva na rasi, boji kože, nacionalnoj pripadnosti, društvenom ili etničkom porijeklu, vezi sa nekim manjinskim narodom ili manjinskom nacionalnom zajednicom, jeziku, vjeri ili uvjerenju, političkom ili drugom mišljenju, polu, promjeni pola, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji i/ili interseksualnim karakteristikama, zdravstvenom stanju, invaliditetu, starosnoj dobi, imovnom stanju, bračnom ili porodičnom stanju, pripadnosti grupi ili pretpostavci o pripadnosti grupi, političkoj partiji ili drugoj organizaciji, kao i drugim ličnim svojstvima.", navodi se u Žalbenom zahtjevu za poništenje Rješenja Ministarstva odbrane o prijevremenom penzionisanju potpukovnika Nenada Čobeljića, kojeg je postavio punomoćenik žalioca i uputio Komisiji za žalbe Vlade Crne Gore.

U pismu dostavljenom medijima, predsjenik SOVCG navodi:

"Poštovani poslanici javne riječi,
u prilogu Vam dostavljam Žalbu Komisiji za žalbe Vlade Crne Gore na Rješenje Ministarstva odbrana o mom prijevremenom penzionisanju i prekidu profesionalne vojne službe u VCG.
Ovom prilikom želim da izjavim da se nadam da će Komisuja za žalbe uvažiti argumente iznijete u žalbi i dostavljene im dokaze i poništiti pomenuto rješenje ministra odbrane.
U protivnom pokrenuću postupak pred svim nadležnim sudskim instancama uključujući i tužbu za dugotrajnu, višestruku i organizovanu diskriminaciju koju trpim već duže od sedam odnosno gotovo deset godina.

Molim Vas da u skladu sa vašim mogućnostima objavijestite javnost da sam pokrenuu postupak kojim će se razobličiti pozadina i motivi mog protjerivanja iz Vojske Crne Gore."

Cjelokupni tekst žalbe možete pogledati u PDF formatu OVDJE.