Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Zaključci sa današnjeg Okruglog stola kojeg su organizovali Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), Evropska organizacija vojnih udruženja i sindikata (EUROMIL) i Sindikat odbrane i Vojske Crne Gore (SOVCG), na temu „Socijalni dijalog u Vojsci sa apsekta implementacije evropskih vrijednosti, preporuka i iskustava“, glase:

„Pravo zaposlenih na Sindikalno organizovanje, a time i na socijalni dijalog u oružanim snagama, posebna je vrijednost po kojoj se Vojska Crne Gore ističe u regionu i šire.
Konstruktivan i kvalitetan socijalni dijalog u svakoj vojsci, pa i u Vojsci Crne Gore, nužan je preduslov za izgradnju savremene i uspješne vojske, kao institucije od posebnog društvenog značaja.
Učesnici Okruglog stola konstatuju da je nakon početnih pozitivnih iskustava u razvoju socijalnog dijaloga u Vojsci Crne Gore došlo do neprihvatljivog prekida socijalnog dijaloga prema SOVCG, jednom od dva reprezentativna sindikata.

Učesnici Okruglog stola pozivaju socijalne partnere u Vojsci Crne Gore da zajednički ulože napor i uspostave konstruktivan socijalni dijalog koji će počivati na odnosima ravnopravnosti međusobnog uvažavanja i povjerenja.

Učesnici Okruglog stola posebno ističu, kako je to predviđeno Smjernicama o slobodi udruživanja usvojenim na 101. Plenarnoj sjednici Venecijanske komisije, održane 13-14. decembra 2014. godine, i kako je to predviđeno članom 3 Konvencije 87 Međunarodne organizacije rada, da organizacije zaposlenih imaju pravo na „slobodu izbora svojih predstavnika“ i da „javne vlasti moraju se uzdržavati svake intervencije takve prirode koja bi imala za cilj ograničenje ovog prava“.

Više o ovome u domaćim medijima: