Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

U Budimpešti, Mađarska, 12.10.2018. god., održana je 118. sjednica Predsjedništva EUROMIL-a.
Sjednicu je otvorio Predsjednik EUROMIL-a u okviru čega je istakao značaj poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda a zatim prikazao video povodom 70. godišnjice donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Skup je pozdravio predsjednik HOSZ (Sindikat Mađarske Vojske) Janoš Czovek. Nakon njega obrati ose Ministar odbrane Mađarske Tibor Benko koji je naglasio da se oružane snage ne mogu odvojiti od društva već se moraju posmatrati u njegovom društvenom i ekonomskom kontekstu. Istakao je da mu je kao ministru važno da se konsultuje sa vojnim sindikatom i da koristi njihovo znanje i stručnost.
Poslije svečanog otvaranja uslijedila je panel diskusija na temu “Novi izazovi za evropske oružane snage“. Navedeno je da se radi o izazovima koji prevazilaze granice jedne države a radi se prije svega o migracijama i klimatskim promjenama.
Da bi se nosile sa novim izazovima oružanim snagama je potrebna nova oprema, nova obuka, više resursa itd. Jer sa povećanjem nestabilnosti i nepredvidivosti vojska mora da preuzme veću ulogu i odgovornost. Stoga vojnici treba da budu spremni i sposobni da ispune širok spektar zadataka a lideri treba da budu kreativni i otvoreni za inovacije.
Istaknuto je takođe da iako je Evropa rangirana kao veoma miran region izazovi za njeno vojno osoblje će ostati. Da bi odgovorili ovim izazovima pripadnici vojske moraju biti adekvatno obučeni, vještine treba da se pojačaju jer „vojska je jaka koliko su jaki njeni vojnici“.
U okviru sjednice, organizovane su tri paralelne radionice na kojima su učesnici razgovarali o regrutovanju i zapošljavanju, jednakosti u oružanim snagama i praćenju položaja i sulova rada lica angažovanih u vojnim misijama u inostranstvu.
Na sjednici je obnovljen status posmatrača sindikata vojske „Nezavisnost“ iz Srbije. Nezavisni sindikat odbrane Armije Makedonije je primljen u punopravno članstvo a Rumunsko udruženje LMP je primljeno u svojstvu posmatrača. EUROMIL sada broji 34 članice iz 22 zemlje.

Na sjednici su razmatrani i nacionalni izvještaji o stanju i problemima u sindikatima i vojnim udruženjima članicama EUROMIL-a. Putem nacionalnog izvještaja i kroz izlaganje Predsjednika SOVCG prisutni su upoznati o složenoj situaciji u kojoj se nalazi SOVCG a koja se ogleda prije svega u potpunom i nezakonitom prekidu socijalnog dijaloga sa SOVCG kao reprezentativnim sindikatom, diskriminaciji SOVCG i našeg članstva, pritiscima na članstvo da napusti SOVCG i odbijanje Ministarstva da pregovara sa Predsjednikom SOVCG (penzionerom) dok istotvremeno to radi sa predsjednikom drugog sindikata iako je isti takođe penzioner. Predsjednik SOVCG je iznio i lično uvjerenost da će se ova veoma složena situacija prevazići za šta nam je potrebna dalja podrška i pomoć EUROMIL-a.