Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Na osnovu člana 41. Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Službeni list Crne GOre", br. 42/2011 i 32/2014) i člana 41 Pravila o radu Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Službeni list CG" br. 53/14), nakon završenog ispitivanja povrede ljudskih prava i sloboda po pritužbi Nenada Čobeljića, predsjednika Sindikata odbrane i vojske Crne Gore, Zaštitnik daje sljedeće mišljenje.

I UVOD

1. Zaštitniku ljudskih prava i sloboda obratio se pritužbom, dana 02.03.2018. godine, Nenad Čobeljić u sime Sindikata odbrane i Vojske Crne Gore (u daljem tekstu SOVCG) čiji je predsjenik, a zbog diskriminatornog odnosa Ministarstva odbrane u Vladi Crne Gore prmema SOVCG, sidnikatu koji je reprezentativnost stekao 01.09.2014. godine i upisan u Registar reprezentativnih sindikata Minstarstva rada is socijalnog staranja 21.01.2015. godine.

Cijeli tekst Mišljenja Zaštitnika možete preuzeti OVDJE (PDF, 600 kB).

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.