Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Na osnovu člana 41. Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Službeni list Crne GOre", br. 42/2011 i 32/2014) i člana 41 Pravila o radu Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Službeni list CG" br. 53/14), nakon završenog ispitivanja povrede ljudskih prava i sloboda po pritužbi Nenada Čobeljića, predsjednika Sindikata odbrane i vojske Crne Gore, Zaštitnik daje sljedeće mišljenje.

I UVOD

1. Zaštitniku ljudskih prava i sloboda obratio se pritužbom, dana 02.03.2018. godine, Nenad Čobeljić u sime Sindikata odbrane i Vojske Crne Gore (u daljem tekstu SOVCG) čiji je predsjenik, a zbog diskriminatornog odnosa Ministarstva odbrane u Vladi Crne Gore prmema SOVCG, sidnikatu koji je reprezentativnost stekao 01.09.2014. godine i upisan u Registar reprezentativnih sindikata Minstarstva rada is socijalnog staranja 21.01.2015. godine.

Cijeli tekst Mišljenja Zaštitnika možete preuzeti OVDJE (PDF, 600 kB).