Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

chk-sovcg20. 09. 2011. godine u prostorijama SOVCG u kasarni ''Masline'' održan je sastanak predsjednika EUROMIL-a i SOVCG sa Predsjednikom CHK-a gospodinom Slobodanom Franovićem.

Do sastanka je došlo na lični zahtjev Predsjednika CHK-a, gospodina Franovića, da posjeti Sindikalnu organizaciju Vojske Crne Gore i razgovara sa Predsjednikom EUROMIL-a gospodinom Džejkobom i Predsjednikom SOVCG gospodinom Čobeljićem.

Posle razmjene osnovnih informacija o organizacijama koje predstavljaju razgovaralo se o aktuelnim temama i problemima uspostavljanja sindikalizma i kršenja ljudskih prava i sloboda u Vojsci Crne Gore.

Predsjednik CHK-a je upoznao prisutne sa primjerima kršenja ljudskih prava na teritoriji Crne Gore i šire u prethodnom periodu i o zalaganju CHK-a na uspostavljanju civilne kontrole Vojske.

Sve strane u razgovoru su se složile da sindikati trebaju da djeluju slobodno, bez uticaja političkih parija, da moraju biti samostalni i nezavisni od poslodavca jer su to preduslovi za demokratizaciju Vojske.

chk-sovcg2.jpgPredsjednik SOVCG Nenad Čobeljić je istakao da je Ustavom Crne Gore i Zakonom o Vojsci pripadnicima Vojske zabranjeno političko udruživanje i djelovanje, ''ako tome dodamo da je jedan od najvažnijih principa sindikalizma nezavisnost od političkih partija onda su stvoreni svi zakonski uslovi i više od toga da se sindikalizam u Vojsci Crne Gore distancira od bilo kakvih oblika politizacije''.

Predsjednik EUROMIL-a je dao primjer izuzetno dobre saradnje sindikata u vojsci Mađarske sa Mađarskim Helsinškim Komitetom za ljudska prava te pomoć ovog Komiteta mađarskim vonicima i sindikatima da se izbore za poštovanje ljudskih prava i sloboda u njihovoj vojsci. Takođe je izrazio očekivanja da će se takva saradnja uspostaviti i na relaciji CHK-SOVCG.

Na inicijativu Predsjednika Džejkoba, Predsjednik SOVCG je upoznao gospodina Franovića sa primjerima kršenjem ljudskih prava i sloboda i primjerima antisindikalne diskriminacije.

Napominjući da se antisindikalna diskriminacija vrši u kontinuitetu od osnivanja SOVCG do današnjeg dana, Predsjednik SOVCG je posebno istakao da je SOVCG zbog drastične diskriminacije i kršenja ljudskih prava i sloboda podnijelo nekoliko krivičnih prijava protiv više odgovornih lica u VCG te da su ti postupci u toku. Takođe je istakao da je jedan broj lica premješteno na niža radna mjesta, da su slati na prinudne godišnje odmore, da se vojnicima po ugovoru zbog članstva u SOVCG ne produžavaju ugovori bez obzira na vrhunske rezultate koje postižu na svojim radnim mjestima, itd.

Na kraju je predsjednik SOVCG izrazio nadu da će Crnogorski Helsinški komitet za ljudska prava po ugledu na druge NVO a naročito Inicijativu mladih za ljudska prava (YIHR) naći svoje mjesto i ulogu u unapređenju poštovanja ljudskih prava i sloboda u Vojsci Crne Gore.