Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

sovcgSasatanku su prisustvovali svi članovi Izvršnog odbora.
U skladu sa predloženim dnevnim redom i dopunama istog razmatrana su aktuelna pitanja i donešeno više odluka.

U cilju pravovremenog i potpunog informisanja članstva o toku i rezultatima sastanka dostavljamo sledeću Informaciju:

1. Izvršena je analiza priprema, organizacije i realizacije Prve redovne Skupštine SOVCG

Zaključeno je da je i pored niza otežavajućih okolnosti a prije svega kratkoće vremena i opterećenost organizatora raznim aktivnostima i obavezama Prva redovna Skupština SOVCG protekla u veoma dobroj organizaciji zahvaljujući, prije svega, nesebičnom zalaganju rukovodstva i angažovanog članstva SOVCG.
Posebno je u organizaciji i pripremi važno mjesto odigrala pomoć koju nam je pružilo rukovodstvo i stručna služba USSCG.
Stečena iskustva će značajno doprinijeti da svaka naredna priprema i organizacija ovakvih i sličnih aktivnosti protekne još kvalitetnije
Posebno je istaknuto zadovoljstvo zbog značajnog odziva i učešća članstva na Skupštini

2. Precizirane su težišne aktivnosti do narednog sastanka

Održavanje sastanaka na nivou podružnica i izbori povjerenika u njima, ova aktivnost treba da se završi najkasnije do kraja 2011. godine.
Priprema dokumenata i slanje zahtjeva prema EUROMIL-u za članstvo SOVCG u ovoj organizaciji u svojstvu posmatrača. Ova aktivnost je u toku.
Pripremiti i usvajanje poslovnika o radu Izvršnog i Nadzornog odbora i Statutarne komisije.

3. Konkretizovani su nosioci određenih obaveza u narednom periodu

U cilju unapređenja organizacije i efikasnijeg rada IO, ali i jednostavnije komunikacije sa zaposlenima i članovima SOVCG izvršena je konkretizacija određenih obaveza i njihovih nosilaca po sledećem:
- predlog sporazuma sa MO o vođenju socijalnog dijaloga (Čobeljić Nenad)
- predlog sporazuma sa MO o pravima i uslovima sindikalnog rada i organizovanja (Kasalica Zdravko)
- analiza i praćenje stanja i predlaganje mjera na poboljšanju položaja civilnih lica u VCG (Jovanović Valentina)
- analiza i praćenje stanja i predlaganje mjera na poboljšanju položaja vojnika po ugovoru (Branislav Manjerović),
- analiza i praćenje stanja i predlaganje mjera na poboljšanju položaja podoficira (Milorad Ivanović)
- analiza i praćenje stanja i predlaganje mjera na poboljšanju položaja oficira (Slobo Peruničić)

4. Na sastanku su donešene sledeće ODLUKE:

4.1. I dalje će jedna od težišnih aktivnosti biti nastavak medijske kampanje i reagovanje prema Institucijama sistema u cilju ostvarivanja uskraćenih prava, zaštite članstva od diskriminacije i ukazivanja na zabrinjavajući materijalni položaj zaposlenih u VCG, u tijesnoj saradnji sa USSCG i NVO (YIHR i drugi)
4.2. Izraditi Plan za omasovljenje članstva i detaljno isplanirati kampanju u tom smislu.
4.3. Nastaviti rad na prikuplanju podataka i dokaza radi podnošenja novih krivičnih prijava protiv određenih lica zbog kontinuiranih i izraženih pritisaka i diskriminacije prema članovima SOVCG što je poslednjih nekoliko mjeseci posebno izraženo u Logističkoj bazi.
4.4. Pripremiti i prigodno uručiti priznanja i zahvalnice po sledećem: za sve VPU koji su ostali bez posla zbog članstva u SO dodijeliti zahvalnicu i knjigu, kao i članovima koji idu u penziju, uramljene zahvalnice dodijeliti USSCG i YIHR.
4.5. Novčanu pomoć, zbog prestanka službe u VCG, u iznosu od 200 eura dodijeliti VPU Stanišić Dušanu (ovo je ustaljena praksa).
4.6. Za blagajnika SOVCG izabran je Branislav Manjerović.
4.7. Oformljen je tim za pregovore u ime SO VCG sa pravnim i fizičkim licima u cilju ugovaranja usluga i nabavke proizvoda široke potrošnje pod povoljnim uslovima. Tim sačinjavaju Kasalica Z.(vođa tima), Peruničić S., Zejak B, Fekonja P. i Ivanović M., sarađuju sindikalni povjerenici i ostali članovi SOVCG.
4.8. Odlučeno je da se sadašnjim i budućim sindikalnim povjenicima omugući da prisustvuju redovnim sastancima IO, da na njima mogu postaviti pitanja, iznijeti probleme i predloge.