Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

sovcgSOVCG poziva Savjet za odbranu i bezbjednost da preduzme konkretne mjere na zaštiti zaposlenih u VCG od diskriminacije i da preduzme adekvatne mjere prema licima odgovornim za istu.

Tražimo da se preduzmu hitne mjere protiv odgovornih za ovakvo stanje, i na taj način  ozdrave odnosi u Vojsci i spriječi samovolja. Kao  najodgovornije  lice za grubu i dugotrajnu diskriminaciju u Vojsci označavamo Načelnika Generalštaba admirala Samardžića, jer umjesto da se po funkcionalnoj dužnosti suprostavlja diskriminaciji on je u stvari njen kreator i kao takav se stavlja u zaštitu diskriminatora.

Ne pripada admiralu Samardžiću pravo da nekažnjeno kontinuirano obmanjuje javnost što je potvrdio i nedavnim javnim istupom. Niti mu pripada pravo da vrši svojevrsnu psiholišku i moralnu torturu nad zaposlenima u Vojsci. Pitamo, do kada će se tolerisati ovakvo ponašanje sa očiglednim elementima krivičnog djela u produženom trajanju. Jesmo li toliko moralno posrnuli da se ne sankcioniše takvo lice i da se ne preduzimaju ni najmanji koraci da se zaštite njegove žrtve i sačuva ugled Vojske.

Ima li više svrhe navoditi najnovije primjere mobinga, pritisaka, ucjena, ima li svrhe ponavljati da se diskriminacija podstiče umjesto da joj se suprostavlja, treba li da se pomirimo da sadašnje i buduće žrtve budu kolateralna šteta nečije samovolje. Pita li se iko zašto se neko tako rovovski i uporno suprostavlja slobodi i pravima zaposlenih u Vojsci, šta je motivisalo „odbranu po svaku cijenu’’, šta je motivisalo odbranu ličnog na štetu ugleda Vojske? To je pravo pitanje. Odgovor je jasan, brane se zloupotrebe i nezakonite radnje pojedinaca na odgovornim funkcijama.

Pita li se iko da li Vojska Crne Gore zaslužuje vođu koji teroriše, moralno i materijalno iscrpljuje njene pripadnike, koji ih obmanjuje, drži pod stresom i stvara podjele umjesto jedinstav i kohezije? Zaslužuje li vođu koji promoviše one koji nezakonito postupaju, i sve to radi javno i očigledno?

Postoji niz dokumenata kojima je Samardžić upozoravan o nezakonitim radnjama i zloupotrebama u GŠVCG a na koje nije reagovao iako je to bio dužan. Iako je Zakonom o Vojsci i Pravilnikom o disciplinskom postupku regulisan postupak u ovim slučajevima zaposleni u VCG su primorani da zaštitu traže i ostvaruju jedino sudskim putem.

Najsvježiji primjer je zahtjev da se pokrene disciplinski postupak protiv pukovnika Željka Žegarca zbog dosledne i dugotrajne antisindikalne diskriminacije i zloupotreba službenog položaja u tu svrhu, na šta ni posle urgencije ništa nije preduzeto. Svakako je suludo i očekivati da neko ko podstiče diskriminaciju preduzima mjere da se ona spriječi i sankcioniše.

Nedavna admiralova izjavi da je „SOVCG uključena u donošenje svih sistemskih akata” je jedna u nizu izrečenih neistina. Činjenica je da SOVCG nije omogućeno da bude uključena u rad niti jedine radne grupe na izradi sistemskih akata. To je slučaj i sa Zakonom o Vojsci na kojem se trenutno radi. SOVCG nije čak dobila ni odgovor na zahtjev da se uključi u rad radne grupe. Je li to „uključenje SOVCG u donošenju sistemskih akata” ili je takođe drastičan oblik diskriminacije? Je li to sindikalno, moralno, ljudski, oficirski, komandantski, je li to u interesu zaposlenih? Šta je krajnji cilj? Ko će u izradama novog Zakona zastupati interese zaposlenih?

Samardžićeva nedavna tvrdnja da „za instrument  vanrednog unapređenja ne važe standardi i procedure” je zabrinjavajuća i nesvakidašnja.

Da li to znači da vanredno može biti unaprijeđen bilo ko, da mogu da se pri tome ignorišu postojeće društvene vrijednosti i kodeks vojne etike što je slučaj kada su sporna unapređenja u pitanju. Ovo je klasična zloupotreba institucije vanrednog unapređenja.

Pitamo, da li je Samardžić uopšte više kompetentan da nekoga predloži za vanredno unapređenje?  Da li je dovoljan i vrijedan predlog za vanredno unapređenje onoga ko permanentno toleriše nezakonito ponašanje spornih „generala”?

Neizbježno je i pitanje: Da li su uz predloge za vanredna unapređenja dostavljene i potvrde da se protiv Lazarevića i Bulatovića ne vode krivični postupci? Da li je Savjet za odbranu i bezbjednost obmanut? Zakon o Vojsci je izričit da se u viši čin ne može unaprijediti čak ni lice protiv kojeg se vodi postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti za disciplinski prestup, dok neko pred čitavom crnogorskom javnošću izjavljuje da “podnešene krivične prijave, protiv Lazarevića i Bulatovića, ne znače same po sebi ništa”. Za informaciju, očigledno neobaviještenom admiralu, nijesu samo podnešene krivične prijave već su u toku krivične istrage protiv Lazarevića i Bulatovića. Kako objasnit žurbu da se navedena lica vanredno unaprijede prije nego što se krivični postupak sprovede do kraja?  Da li je admiralu poznata odredba Pravila službe VCG da se na čuvarsku službu ne može određivati lice protiv kojeg je pokrenuta krivična prijava. Ne možeš da budeš čuvar, ali te to ne ograničava da možeš da budeš general. U isto vrijeme se, bez razloga i bilo kakvog objašnjenja otpuštaju najbolji vojnici koji ispunjavaju sve zakonom propisane uslove. Jesu li to vrijednosti koje treba njegovati u Vojsci Crne Gore?

Blaga je riječ diskriminacija za sve naprijed navedeno. Neprihvatljivo je da ovako drastilčna diskriminacija traje, traje i traje bez i najmanjeg nagovještaja da će se zaustaviti.

Zato tražimo da Savjet za odbranu i bezbjednost konačno, konkretno i hitno reaguje.