Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

sovcgSOVCG smatra da postojećim Zakonom o Vojsci status civilnih lica u Vojsci nije regulisan na način koji odgovara njihovom mjestu i ulozi, značaju i složenošću poslova koje obavljaju, da su po više osnova diskriminisani u odnosu na ostale zaposlene, da njihov rad i angažovanje nisu adekvatno vrednovani i stimulisani.

U praksi se, u najvećem broju slučajeva, u većoj ili manjoj mjeri, angažuju na zadacima kao i profesionalna vojna lica, prate i opslužuju komande i jedinice Vojske u svim uslovima i na svim mjestima, podliježu Pravilu službe i zadacima kojma podliježu i PVL, nerijetko obavljaju potpuno iste poslove i zadatke kao i PVL a njihova lična primanja su značajno manja.

U SOVCG se zalažemo:
1. Da se CL na službi u VCG kategorizuju u vojne i civilne službenike u VCG.
2. Da vojni službenici (VS) budu CL na službi u VCG koja u većoj ili manjoj mjeri izvršavaju zadatke profesionalnih vojnih lica i direktno su vezani za namjenske zadatke komandi i jedinica, obavljaju unutrašnju službu, podliježu uzbunjivanju, obuhvaćeni su mjerama pripravnosti i povišene borbene gotovosti komandi i jedinica, prate jedinice Vojske pri izvršavanju zadataka na terenima, logorovanjima, vježbama isl, obavljaju službu na izdvojenim objektima, rukuju sa MES, UbS i sredstvima ratne tehnike u skladištima i magacinima, ... itd., i da kao takva ostvaruju sva prava koja pripadaju profesionalnim vojnim licima.
3. Da civilni službenici (CS) budu CL koja ne izvršavaju zadatke profesionalnih vojnih lica i ne podliježu obavezama i zadacima kojima podliježu PVL, nisu obavezni da nose oružje, ne podliježu uzbunjivanjima i mjerama pripravnosti , povišene borbene gotovosti i sl.) i da kao takva ostvaruju sva prava koja pripadaju državnim službenicima.
4. Da se civilnim licima kao i PVL prizna pravo na uvećane troškove stanovanja ako im nije riješeno stambeno pitanje.
5. Da se vojnim službenicima u VCG prizna pravo na vojni i uvećani vojni dodatak u skladu sa kriterijumima koja važe i za PVL.
6. Da se vojnim službenicim u VCG prizna pravo na beneficirani radni staž po kriterijumima koja važe i za PVL.
7. Da civilna lica mogu da zastupaju druga CL i PVL (osim onih na komandnim dužnostima) i da im se po tom osnovu isplaćuje dodatak na zaradu u skladu sa zakonom.
8. Da se izjednače zarade CL i PVL na radnim mjestima sa istim uslovima rada, radnim obavezama i odgovornošću.
9. Da se izjednači broj dana godišnjeg odmora vojnih službenika i PVL.
10. Da CL na službi u VCG ne može biti otpušteno iz Vojske niti poslato na Zavod za nezaposlene zbog gašenja formacijskog mjesta ukoliko ima 25 godina radnog staža od čega je 20 godina proveo na službi u Vojsci. Predlažemo da se takvim licima omogući prevremeno penzionisanje.

Napominjemo da je sve naprijed navedeno uključeno u Predlog izmjena i dopuna Zakona o Vojsci koji je SOVCG dostavila Ministarstvu odbrane i Generalštabu VCG.

SOVCG poziova zaposlene u VCG da podrže ovu INICIJATIVU i na taj način potvrde opravdanost iste i daju svoju saglasnost o neophodnosti unapređenja materijalnog položaja i statusa CL u VCG.