Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

sovcgGospodine Predsjedniče,

Sindikalna organizacija Vojske Crne Gore (SOVCG) Vas poziva, da se lično, u svojstvu Predsjednika Crne Gore i Predsjednika Savjeta za odbranu i bezbjednost Crne Gore, uključite u rješavanje problema nepoštovanja ljudskih prava i sloboda pripadnika Vojske i grube antisindikalne diskriminacije prema SOVCG i njenim članovima, i da zaštitite sistem komandovanja od njegove zloupotrebe.

Hitno je i neophodno da se stavite u zaštitu onih koji uporno, jasno i glasno upozoravaju na brojne probleme u Ministarstvu Odbrane i Vojsci Crne Gore, zbog čega su izloženi sistematskoj diskriminaciji i šikaniranju.
Hitno je i neophodno da spriječite zloupotrebe institucija sistema i sistema komandovanja, i da se na odgovornost pozovu Ministar Boro Vučinić i Načelnik Genaralštaba VCG viceadmiral Dragan Samardžić, kao najodgovornija lica za brojna i kontinuirana kršenja ljudskih prava i sloboda, antisindikalnu diskriminaciju i zaštitu njima potčinjenih lica koja su činila i čine navedena krivična djela.

Brojne su žrtve onih koji su djelovali i još uvijek djeluju suprotno Usatvu i zakonima Crne Gore i međunarodnom zakonodavstvu. Najveća žrtva je profesionalno i moralno posrnuće sistema komandovanja kao posledica njegove kontinuirane i grube zloupotrebe, i potpuna degradacija zakonskih, profesionalnih, građanskih i tradicionalnih vrijednosti na kojima taj sistem treba da počiva.

Sve ovo za posledicu ima značajno narušene međuljudske odnose koji se mogu okarakterisati kao odnosi straha, sumnjičavosti i nepovjerenja, što je poražavajuće za svaku a posebno vojnu sredinu. Prestanak radnog odnosa, čime je vojnicima oduzeto pravo na egzistenciju, ponižavajuće prekomande, grube prijetnje pritisci, mobing i ucjene, gruba i neosnovana etiketiranja, traume koje svakodnevno preživljavaju porodice žrtava ovakvog ponašanja koje su i same postale žrtve, opominju i upozoravaju da je pet do dvanaest da se zaustave i kazne krivci, a odnosi u Vojsci ozdrave.

Ni posredovanje i sugestije Evropske organizacije vojnih udruženja i sindikata (EUROMIL) nijesu uticale na Ministra odbrane da prihvati i omogući pozitivnu evropsku praksu i demokratske principe i načela kada su u pitanju mjesto, uloga i prava zaposlenih i nijhovih organizacija na sindikalni rad i organizovanje. Sve ovo potvrđuje Ministrovu antisindikalnu opredijeljenost i odlučnost da se sa članovima SOVCG drastično obračuna. Ministar je, odbijanjem da na razgovor primi delegaciju SOVCG, jer je predvodi njen Predsjednik, već u februaru 2011. godine nagovijestio, nedavno, predpraznično, „udaljavanje od dužnosti" Predsjednika SOVCG. Dakle ovaj čin nas ne čudi niti iznenađuje.

Čudi nas i iznenađuje nereagovanje institucija sistema da se ovakvo Ministrovo ponašanje zaustavi, prije svega mislimo na skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu i odbor za ljudska prava. Napominjemo da smo nezakonitom postupanju izloženi punih 14 mjeseci što je dovoljno vremena da se ustanovi činjenično stanje i utvrdi odgovornost.
Neosnovanost i propast dosadašnja tri disciplinska postupka protiv Predsjednika SOVCG nijesu spriječili Ministra u njegovoj težnji da na ovakav način vrši kontinuirani pritisak na članove SOVCG i sve zaposlene u Vojsci Crne Gore, sa krajnjim ciljem da se SOVCG uništi. Svjedoci smo njegovog odbijanja da se problemi rješavaju dijalogom i argumentima, i odlučnosti da ih rješava na neprofesionlan i nezakonit način.

Karakteristična je ministrova potreba da fizički ukloni one koje je zbog sindikalizma proglasio nelojalnim. Fizički je prvo uklonio sve članove SOVCG iz Generalštaba, zatim su uslijedili prinudni godišnji odmori članova SOVCG, zatim su iz službe otpušteni časni i odgovorni vojnici članovi SOVCG, nagoviještene su prekomande članova SOVCG u udaljene garnizone i na kraju je fizički udaljio Predsjednika SOVCG „jer bi njegovo prisustvo bilo štetno po interese službe". Sve ovo dovoljno govori o Ministrovim pogledima na demokratiju.

Ministarova zaštita i promovisanje lica koji su pod krivičnom istragom zbog diskriminacije, mobinga, pritisaka i ucjena, i koja su bez obzira na to nastavili da mobinguju i diskriminušu zaposlene, takođe mnogo govori. Njihovo fizičko prisustvo ne smeta Ministru, naprotiv. Ovo najbolje odslikava kriterijume i vrijednosti kojima se Ministar Vučinić rukovodi.

Sve ovo ukazuje na neophodnost i hitnost da se Ministar Vučinić dovede „k poznaniji prava". Jasno je da ovim pitanjima treba da se bavi neko iznad Ministra Bora Vučinića jer je on kompromitovan kao lice koje štiti diskriminatore i lice koje otvoreno i javno pokazuje netrpeljivost, neprijateljstvo i mržnju prema SOVCG.

O njegovom kredibilitetu da sudi i presuđuje onima koji ukazuju upravo na njegove propuste i odgovornost, smatramo da je suvišno govoriti.

Gospodine Predsjedniče,
Pet je do dvanaest da snagom ličnog i institucionalnog autoriteta obezbijedite poštovanje Ustava i zakona u MO i VCG , da zaštitite žrtve diskriminacije i pokrenete pitanje odgovornosti ministra Vučinića i admirala Samardžića, da po tom osnovu primite na razgovor predstavnike SOVCG i detaljno sagledate posledice neprofesionalnog i nezakonitog postupanja odgovornih u MO i VCG.