Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

sovcgGospodine Predsjedniče,

Prije svega Vam se zahvaljujemo jer ste nas u razumnom vremenu udostojili odgovora na naš zahtjev a u skladu sa Vašim pismom broj 01-15/12 od 09.01.2012. godine.

Očekivali smo pozitivan odgovor i vjerovali da ćete nas primiti na razgovor sa ciljem da se izvorno upoznate sa golgotom kroz koju prolazimo duže od godinu dana, ali se bojimo da za to ne postoji dobra volja. Neshvatljivo nam je da, u uslovima kada kao društvo stremimo evropskim vrijednostima, niko neće da primi legitimne predstavnike SOVCG i sasluša probleme koji nas opterećuju. Pravo da se izjasnimo i uvažimo zaslužujemo i kao oficiri, podoficiri i vojnici Vojske Crne Gore što, nadamo se, ne sporite.

Odbijajanje ministra odbrane da nas primi na razgovor je za uzrok imalo eskalaciju antisindikalne diskriminacije, a kao kontra mjeru reakciju SOVCG putem medija i krivične prijave protiv diskriminatora. Postavlja se logično pitanje, kakve posledice će prouzrokovati ako se i Vi distancirate od problema u VCG i ako nas ne primite i saslušate.

Već na početku Vašeg odgovora ističete da ste obavili razgovor sa ministrom odbrane tražeći da Vas detaljno obavijesti o do sada utvrdenim činjenicama, i da ste nakon što Vam je ministar dostavio odgovor ponovo obavili razgovor sa njim u potrebi da saznate
detalje da bi ste mogli imati osnovu za valjan zaključak. Dakle dva puta ste ministra primili na razgovor dok nas niste ni jedanput iako smo to tražili. I mi želimo da Vas detaljno obavijestimo o činjenicama, uključujući dokumentovanje istih. Uvjeravamo Vas da bi detalji sa kojima želimo da Vas upoznamo dali još bolju osnovu za valjan zaključak.

Odgovorno tvrdimo da Vas ministar Vučinić obmanjuje u svemu što se odnosi na SOVCG i njenog predsjednika. On to radi prema crnogorskoj javnosti u kontinuitetu zloupotrebljavajući instituciju ministarstva i svoju poziciju u njemu. Logično jeste ali nije demokratski da više vjerujete ministrovim nego našim tvrdnjama, zbog čega SOVCG ne želi da suprostavlja tvrdnje već činjenice i dokaze.

Kada govorimo o zloupotrebi sistema komandovanja govorimo o njegovoj zloupotrebi u antisindikalnoj diskriminaciji. Dakle mi se ne bavimo sistemom komandovanja po bilo kom drugom osnovu, što nam se stavlja na teret samo da bi se označili kao njemu (komandovanju) suprostavljena strana, što apsolutno nije tačno niti postoji i jedan dokaz za takvu tvrdnju.

Tražeći da reagujete i da nas primite na razgovor očekivali smo da ćete da preduzmete mjere na zaustavljanju antisindikalne diskriminacije i njenih posledica, odnosno zaštitite žrtve diskriminacije i njihove porodice. Nismo tražili da se bavite predsjednikom SOVCG i disciplinskim postupkom protiv njega. Smatramo da Vaša konstatacija ''Prema tome imate mogućnost da u okviru postupka koji je pokrenut dokažete osnovanost Vaših navoda koje ste konstatovali u Vašem dopisu od 09.01. o.g'', ne stoji, jer se predsjednik SOVCG u disciplinskom postupku brani od optužbi koje mu se stavljaju na teret, tako da nije moguće da u toku tog disciplinskog postupka dokazuje osnovanost navoda u dopisu dostavljenom Vama 09.01.o.g.

O tome šta je ministarstvo odbrane učinjelo ''u poštovanju prava sindikalnog organizovanja i uvažavanje pozicije njegovih članova'' i predsjednika SOVCG, najbolje pokazuje isčlanjenje 200 članova pod pritiskom u kratkom vremenskom periodu, nasilne prekomande, otpuštanje vojnika po ugovoru članova SOVCG iako ispunjavaju sve uslove da im se ugovori produže, upućivanja na prinudne godišnje odmore, mobing, prijetnje, odbijanje nadležnih u MO i GŠVCG da preduzmu bilo kakve mjere da se utvrdi činjenično stanje a kamoli da preduzmu mjere da se spriječe nezakonita postupanja. Ako su to međunarodni standardi onda ih ministar Vučinić sigurno dosledno poštuje.

Naša konstatacija da treba "zaštiti sistem komandovanja" se odnosi na neophodnost sprečavanja zloupotrebe komandovanja u svrhu antisindikkalne diskriminacije što je permanentno činjeno i što još uvjek traje. Ministar odbrane i Načelnik Generalštaba ništa ne preduzimaju da se ova pojava spriječi i sankcioniše već se naprotiv stavljaju u zaštitu lica koja, čineći diskriminaciju i sprečavajući sindikalni rad i organizovanje, čine krivična djela.

Optužba da je SOVCG podnijela krivične prijave protiv svih komandanata brigada je jedna u nizu izmišljotina. Tačno je da je SOVCG podnijela krivične prijave konkretno samo protiv pukovnika Lazarević Zorana i pukovnika Ramiza Pejčinovića (komandanta logističke baze) dok su, na osnovu dokaznog materijala, osnovni državni tužilac i istaržni sudija krivičnu istragu proširili na još nekoliko lica uključujući NGŠ admirala Samardžića, i dva komandanta jedinica ranga brigade. Povećavanje broja krivičnih prijava je posledica nesprečavanja krivičnih djela a ne nečije potrebe da se ''negativno utiče na sistem komandovanja". Logična je ministrova potreba da izjavama koje Vam je dao pokuša da izbjegne ličnu odgovornost koja je više nego očigledna.

Dopis Ministiarstva odbrane br:801-59/12 od 10.01.2012 g., koji ste nam dostavili u prilogu vašeg pisma, je smo još jedna potvrda odbranaškog stava ministra odbrane koji nizom neistinitih i uopštenih tvrdnji pokušava da stvori negativnu sliku o SOVCG i njenom rukovodstvu i dovede Vas u zabludu prilikom donošenja zaključaka i stavova.

Gospodine Predsjedniče, molimo vas da se prema nama odnosite kao prema jednoj od strana u rješavanju postojećih problema, te da nas kao Predsjednik i Vrhovni komandant primite na razgovor i saslušate naše argumente. Sve što tražimo je ravnopravan odnos i uvažavanje.