Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

euromilEvropska organizacija vojnih udruženja i sindikata (EUROMIL), krovna organizacija koju čine 43 vojna udruženja i sindikata iz 28 zemalja, pridružuje se pozivu Evropske konfederacije sindikata (EKS) da se, povodom Evropskog dana akcije i solidarnosti (14. novembar 2012.), uključi u akciju u korist zapošljavanja i solidarnosti, a protiv mjera štednje.

EUROMIL je glavni evropski forum za saradnju među profesionalnim vojnim udruženjima o pitanjima od zajedničkog interesa. Organizacija nastoji da osigura i unaprijedi ljudska prava, osnovne slobode i društveno-profesionalne interese zaposlenih u vojsci svih rangova u Evropi, te promoviše koncept "građanin u uniformi". Kao takav, vojnik ima pravo na jednaka prava i obaveze kao i bilo koji drugi građanin.


Evropski sindikati protestuju protiv mjera štednje koje "...vuku Evropu u ekonomsku stagnaciju, zapravo recesiju koja za rezultat ima zaustavljanje rasta i nezaustavljivi porast nezaposlenosti. Smanjenje zarada i socijalne zaštite napadaju evropski socijalni model, pogoršavaju neuravnoteženost i gaje nepravdu” (Saopštenje za medije koje je izdao EKS 05/11/2012)

S obzirom da je, 1998. godine, EUROMIL potpisao Sporazum o saradnji sa EKS-om, on je već, u nekoliko navrata, podržavao Evropski sindikalni pokret, što je bio slučaj i nedavno u Euro-demonstracijama (u Briselu, u septembru 2010. godine, i u Budimpešti, u aprilu 2011.godine).

Evropske oružane snage i njihovi zaposleni nisu pošteđeni od negativnog uticaja teških mjera štednje i smanjenja budžeta odbrane izazvanog ekonomskom i finansijskom krizom. Vojnici moraju dvostruko da plate cijenu krize. Prvo, kao civili, oni moraju da dijele napore koje ulaže svaki građanin, na primjer, da plaćaju nove poreze, da im zarade budu smanjene, kao i njihov sistem socijalne sigurnosti. Drugo, kao vojnici, oni moraju da prihvate posljedice smanjenja budžeta odbrane! Budžeti odbrane sastoje se od samo nekoliko pilara, naime obuke i operacija, investicija i zaposlenih, tako da smanjenje budžeta uvijek ima uticaja na vojnike: loša obuka i priprema za vojne operacije u inostranstvu dovela bi vojnike u opasnost; nedostatak investicija rezultirao bi neadekvatnom opremom za vojnike koji se šalju u misije, što bi ugrozilo njihovu bezbjednost; dok bi smanjenje broja zaposlenih imalo negativne posljedice.

Uprkos finansijskoj i ekonomskoj krizi, finansijske obaveze prema vojnicima i uslovi zapošljavanja moraju se održavati na najvećem mogućem nivou. Iznad svega, ono što vojne organizacije ne mogu da prihvate je nečuvena regresija utvrđenih prava.
Oružane snage čine ljudska bića koja su odabrala da služe svojoj zemlji kao građani u uniformi. Činjenica da ti muškarci i žene nose uniformu ne negira njihova prava kao građana te zemlje. EUROMIL jako žali što neke evropske zemlje nastavljaju da nameću nepotrebna ograničenja na pravo udruživanja zaposlenih u vojsci, i posebno poziva na priznavanje prava vojnih lica da formiraju sindikate i nezavisna udruženja i da budu uključeni u redovni socijalni dijalog od strane vlasti. Vojnici su visoko kvalifikovani zaposleni, koji imaju legitimno pravo na promovisanje svojih društvenih i profesionalnih interesa - kao što to čine i ostali radnici.

Emanuel Džejkob
Predsjednik EUROMIL-a