Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

sovcgPoštovane kolege i koleginice, članovi SOVCG, 
obavještavamo Vas da je, na osnovu člana 16 stav 2 Statuta Sindikalne organizacije Vojske Crne Gore broj 1498-136/11 od15.10.2011. godine i Odluke Izvršnog odbora SOVCG, Predsjednik SOVCG sazvao II (redovnu) Skupštinu SOVCG.

Skupština  će se održati 24. novembra 2012.godine (subota), u sali kombinata ‘’Plantaže-13 jul’’, sa početkom u 10,00 časova.
II (redovna) Skupštinu SOVCG je javna i na njoj osim delegata, kao gosti, sa pravom učešća ali bez prava odlučivanja, mogu prisustvovati i svi ostali članovi SOVCG. 
IO SOVCG koristi ovu priliku da pozove članstvo SOVCG da prisustvuje i uzme učešće na II (redovnoj) Skupštini SOVCG. Potrenbo je sa sobom ponijeti neki od identifikacionih dokumenata ili člansku kartu SOVCG.
Napomena: Prihvat i evidencija delegata i gostiju će se vršiti u vremenu od 09,20 do 09,50

Za Skupštinu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnog predsjedništva i zapisničara
3. Usvajanje dnevnog reda i  poslovnika o radu Skupštine
4. Govor  Predsjednika SOVCG
5. Pozdravna riječ gostiju 
PAUZA
6. Podnošenje izvještaja Verifikacione komisije
7. Rasprava i usvajanje Izvještaja o radu Izvršnog  odbora
8. Rasprava i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora
9. Izvještaj Statutarne komisije
10. Razmatanje i usvajanje Programa rada SOVCG do naredne skupštine
11. Usvajanje skupštinskih rezolucija
12. Završna riječ predsjednika SOVCG i zatvaranje Skupštine 

Poslovnik o radu II (redovne) Skupštine SOVCG možete preuzeti OVDJE, u PDF formatu.