Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

sovcgOd pokretanja inicijative za osnivanje SOVCG 28.09.2010.g. do 13.01.2012.g. (15,5 meseci) protiv mene je pokrenuto ukupno 5 disciplinskih postupaka, zbog jedne disciplinske greške i deset disciplinskih prestupa. Divno, očaravajuće, beautiful!

Zaključak, u spornom Rješenju, da "disciplinski postupak nije usmjeren protiv Sindikalne organizacije Vojske Crne Gore, već isključivo protiv okrivljenog kao profesionalnog pripadnika VCG", pri sada već očiglednoj činjenici da je od ukupno jedne "lakše" i 10 "teških" povreda vojne discipline propalo devet a ostale tek dvije (pokazna vježba i lap-lop), govori sam o sebi.

Ni konstatacija da je prilikom izbora vrste i visine disciplinske kazne "uzeta u obzir činjenica da okrivljenom do sada nisu izricane disciplinske mjere, odnosno disciplinske kazne" nije pomogla da se donese suprotan zaključak, tj. da je disciplinski postupak upravo i jedino usmjeren protiv Sindikalne organizacije Vojske Crne Gore i mene kao njenog predsjednika.

U Rješenju Ministra odbrane se između ostalog konstatuje: "Zakonom o Vojsci Crne Gore propisano je da je vojna disciplina tačno, potpuno i blagovremeno izvršavanje vojnih i drugih dužnosti u Vojsci, u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima i Kodeksom (član 125)". Postavlja se pitanje, da li je Načelnik Generalštaba VCG, viceadmiral Dragan Samardžić, postupao u skladu sa članom 125 Zakona o Vojsci i Kodeksom, kada su poznate činjenice da nije preduzeo ni najmanji korak na utvrđivanju činjenica a kamoli na pokretanju odgovornosti na niz prijava i dokaza o antisindikalnom djelovanju, diskriminaciji i mobingu prema članovima SOVCG i zaposlenima u VCG? Da li se Zakon i Kodeks odnose na njega i na one koje je, umjesto pokretanja odgovornosti, dodatno, ne malo, stimulisao, uključujući i lica koja su još uvijek pod krivičnom istragom. Očigledno je da ih nije suspendovao pa čak ni razmatrao tu mogućnost.

Kada se sve sabere i oduzme, od dužnosti sam udaljen-suspendovan samo zbog jednog "prestupa", zbog "neblagovremene pripreme pokazne vježbe" jer je disc. postupak zbog lap-haubice pokrenut 15 dana poslije suspenzije. Postavlja se pitanje da li je ovo stvarni razlog na osnovu kojeg su nadležni na tri nivoa komandovanja (komandant jedinice, NGŠ i Ministar odbrane), svi u jednom nepunom radnom danu, zaključili da bi moje "prisustvo bilo štetno po interese službe" i na osnovu toga me "udaljilji od dužnosti", ili je razlog moj sindikalni rad, odnosno kritički odnos prema upravo njihovim nedjelima? Kako sada objašnjavaju da bi moje "prisustvo bilo štetno po interese službe" kada su nakon gotovo godinu dana zaključili da "povredom vojne discipline nije prouzrokovana šteta"? Kako objašnjavaju da je u stvari moje prisustvo štetno po njih, odnosno da su se oni maskirali pod "interese službe"?

Odustajanje od disciplinskih postupaka pokrenutih u martu i maju 2011. godine, zbog javnog istupanja i neizvršenja naređenja, zaslužuju posebno obrazloženje nadležnih, bar radi uvažavanja javnosti, jer zastarjelost nije razlog. Šta je onda razlog?
Interesantno je da je potpuno zaboravljen, poslednji u nizu "prestupa", kojim se teretim da sam prenosnu lap-haubicu "Lenovo C200" napunjenu tajnim podacima, neovlašćno držao van administrativne zone, i time učinio disciplinski prestup "povreda propisa o tajnosti podataka". Ni ovaj "prestup" nije zastario ali je zato ISPARIO. I sve ovo "nije usmjereno protiv Sindikalne organizacije Vojske Crne Gore, već isključivo protiv okrivljenog kao profesionalnog pripadnika VCG". Simpatično.

U Rješenjima NGŠ i MO nije objašnjeno, kako to da su u pitanju prestupi a ne greške, i pored konstatacije da su prilikom izbora vrste i visine disciplinske kazne uzeli u obzir činjenicu da "povredom vojne discipline nije prouzrokovana šteta". Dakle ni najmanja šteta. Svakako će vrijeme pokazati kolike su i kakve štete prouzrokovane antisindikalnim djelovanjem i diskriminacijom u VCG, uključujući i ovaj disciplinski postupak, i da li su Rješenja NGŠ i MO pokušaj da se te štete prebace sa pravih štetočinja na SOVCG i mene.

Na kraju, ovakvu odluku nadležnih doživljavam kao njihovu nespremnost suočavanja sa istinom i činjenicama, kao pokušaj da se opravda ono što se opravdati ne može i zaštite moćni.

Ukupan disciplinski postupak od pokretanja do okoncanja vodjen je s jasnim ciljem da mi se prekine profesionalna vojna služba. Zahvaljujući mojoj potpunoj nevinosti, ali prije svega pravnom zastupanju od strane advokata Vladana S. Bojića to se nije desilo i pravda je pobijedila.
Konačnom odlukom MO je pravno jasno potvrdjeno da je suspenzija bila nezakonita.

Poručujem da ću nastaviti borbu pred nadležnim sudovima i institucijama Crne Gore.

Obzirom da je suspenzija tj. rješenje o udaljenju isteklo danom konačne odluke MO, u ponedeljak 10.12.2012. staviću se na raspolaganje pretpostavljenom, radi preuzimanja dunosti koju sam obavljao prije suspenzije, tj. 29.12.2011. godine, očekujuci da će dalja diskriminacija i zlostavljanje biti obustavljeno.

Nenad Čobeljić, Predsjednik SOVCG