Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

sovcgPodnosimo krivičnu prijavu protiv Ljiljane Klikovac, Osnovnog državnog tužioca u Podgorici (ODTP), ZODT u Podgorici Saše Čađenovića i ZODT u Cetinju Duška Milanovića zbog osnovane sumnje da su nečinjenjem i neprofesionalnim odnosom sa umišljajem počinili krivična djela:
- Povreda prava na podnošenje pravnog sredstva, Član 177 KZCG,
- Pomoći učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, Član 387 KZCG,
- Zloupotrebe službenog položaja, Član 416 KZCG i
- Nesavjesnog rada u službi, Član 417.

OBRAZLOŽENJE:
Rješenjem ODT Cetinje Kt.br.157/12 od 26.11.2012. godine, koje smo primili 10.12.2012. godine, odbačena je krivična prijava podnijeta protiv Osnovnog državnog tužioca (ODT) u Podgorici g-đe Ljiljane Klikovac.

Zamjenik osnovnog državnog tužioca u Cetinju, g-din Duško Milanović, je odbacio krivičnu prijava protiv ODT Podgorice g-đe Ljiljane Klikovac a da je pri tome ignorisao značajne činjenice, koje jasno ukazuju da je krivična prijava osnovana, što ga svrstava u red osumnjičenih za naprijed navedena krivična djela.

Da je krivična odgovornost naprijed navedenih lica očigledna, jasno se može zaključiti upravo iz Rješenju o odbacivanju krivične prijave protiv ODT Klikovac u kojoj Milanović konstatuje: „Nakon preduzetih istražnih radnji i prikupljenih potrebnih obavještenja, postupajući Zamjenik osnovnog državnog tužioca u Podgorici, Čađenović Saša donio je rješenje Kt.br.498/11 od 13.01.2012. godine kojim je odbacio krivične prijave SOVCG jer u radnjama Samardžić Dragana, Lazarević Zorana, Bulatović Rajka, Krklješ Zorana, Pejović Živka i Kulinović Gorana nema bitnih elemenata bića krivičnih djela sprečevanje političkog, sindikalnog i drugog organizovanja i djelovanja iz čl.182 Krivičnog zakonika i zloupotreba službenog položaja čl.416 st.1 Krivičnog zakonika, kao ni drugog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti", pri čemu smišljeno izbjegava da naglasi da to Rješenje nije dostavljeno SOVCG kao podnosiocu krivičnih prijava čime nam je uskraćeno pravo na podnošenje pravnog sredstva, Član 177 KZCG, odnosno da pokrenemo tužbe protiv pomenutih lica.

Ovo je očigledan i jasan dokaz da su naprijed pomenuta lica zloupotrijebila službeni položaja a u korist počinioca krivičnih djela iz oblasti antisindikalnog djelovanja i diskriminacije. Nedostavljanje Rješenje o dobacivanju naših krivičnih prijava protiv pomenutih lica smatramo smišljenim činom koji je očigledno usmjereno ka zaštiti počinilaca krivičnih djela.

Da smo pomenuto Rješenje ZODT Čađenovića dobili, prije više od 11 mjeseci kada je urađeno (još uvijek ga nismo dobili iako smo 13.12.2012. godine podnijeli zahtijev ODTP da nam se isto hitno dostavi) ne bismo pokretali krivičnu prijavu protiv ODT Podgorica Ljiljane Klikovac već bi smo pokrenuli tužbu protiv više lica koje je Čađenović oslobodio krivične odgovornosti i to ne/vješto sakrio od SOVCG i crnogorske javnosti. Postupanje ZODT Čađenovića podsjeća na ono „kada vidiš da šestorica biju jednoga priđi pa im pomozi", što je suprotno tužilačkim kodeksom i sramno. Sve ovo nije primijetio njegov kolega sa Cetinja gospodin Milanović, pa se i on pridružio sada već sedmorici da i on pripomogne. On je opravdao Lj.Klikovac a svoga kolegu Čađenovića je očigledno zaboravio, kao i činjenicu da je Čađenović potčinjen gospođi Klikovac. Sve ovo ukazuje da postoji osnovana sumnja da je u pitanji pomaganje počiniocima krivičnih djela a na štetu brojnih žrtava.

Osnovano sumnjamo da su ovakvim postupanjem-nepostupanjem ODTP i ZODTP počiniocima krivičnih djela omogućili da nastave sa nezakonitim postupanjem tj. da se obračunaju sa podnosiocima krivične prijave, i da nastave sa daljem progonom svojih žrtava što su oni u kontinuitetu i činjeli, za šta postoji niz dokaza dostupnih tužilaštvu.
Insistiramo da se pokrene krajnje ozbiljna istraga protiv svih naprijed navedenih lica iz tužilaštva a zbog navedenih krivičnih djela.

Očekujemo Vaš odgovor i hitno reagovanje.