Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Na Drugoj redovnoj Skupštini SOVCG usvojen je i Program rada SOVCG između Druge i Treće redovne Skupštine SOVCG.

Detaljna razrada Programa rada SOVCG između dvije Skupštine, po pitanjima nosilaca aktivnosti, rokova za njihovu realizaciju, troškova, praćenja i dr, izvršiće se na sjednicama IO najkasnije mjesec dana po usvajanju Programa, o čemu će članstvo biti u potpunosti informisano.

Rbr

Ciljevi

Aktivnosti

1.

Rad na omasovljenju i reprezentativnost SOVCG

Neprekidno informisanje članstva

2.

Neposredan obilazak i edukacija članstva i zaposlenih

3.

Organizacija i realizacija seminara i drugih oblika edukacije sindikalnih povjerenika

4.

Uspostavljanje socijalnog dijaloga sa poslodavcem

Radni sastanci sa poslodavcem radi upoznavanja sa najvažnijim problemima

5.

Postizanje sporazuma sa poslodavcem po pitanjima prava i i uslova za sindikalni rad i djelovanje

6.

Postizanje sporazuma sa poslodavcem po pitanjima odnosa, komunikacije i saradnje

7.

Podnošenje inicijativa i rad na izmjenama  zakonskih i drugih regulativa od interesa za  zaposlene u VCG

Rad na izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci, ili izradi novog ZoV

8.

Rad na izmjenama i dopunama Pravila službe VCG

9.

Podnošenje inicijativa za izmjene postojećih regulativa a u cilju regulisanje konkretnih problema koji opterećuju zaposlene u VCG.

10.

Rješavanju radno-pravnih sporova

Upoznavanje poslodavca sa najznačajnijim radno-pravnim sporovima koji se vode i rad na rješavanju istih

11.

Pokretanje postupka pred međunarodnim sudom za ljudska prava u Strazburu po pitanju prava na plaćeni prekovremeni, noćni i rad neradnim danima i praznicima

12.

Pružanje pravne zaštite, pomoći i savjeta članovima SOVCG.  Rad na unapređenju i efikasnijoj pravnoj zaštiti SOVCG i članstva

13.

Pokretanje radno-pravnih sporova pred nadležnim institucijama i sudovima

14.

Aktivnosti na unapređenje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih

Pokretanje kampanje za povećanje zarada.

Pokretanje kampanje za unapređenje materijalne i socijalne sigurnosti i položaja vojnika po ugovoru i civilnih lica na službi u VCG

15.

Unapređenje pitanja materijalne i pravne zaštite viška zaposlenih

16.

Poboljšanje uslova rada

Zalaganje za obezbjeđenje propisanih uslova zaštite na radu

17.

Informisanje članstva o njihovim pravima i standardima iz oblasti zaštite na radu

Rbr

Ciljevi

Aktivnosti

18.

Poboljšavanje rješavanja stambenog pitanja

Aktivno učešće SOVCG u razmatranju stambene problematike u VCG

19.

Zalaganje za pravilnike za dodjelu stanova koji će postaviti realnije kriterijume po osnovu bodovanja i pravedniju raspodjelu.

20.

Razvijanje programa povoljnosti za sindikalno članstvo

Obezbjeđivanje besplatnog odmora članstvu planskim korišćenjem sredstava iz Fonda za odmor i rekreaciju

21.

Ugovaranje povoljnosti za obezbjeđenje osnovnih životnih namirnica i drugih usluga

22.

 

Razvijanje i jačanje saradnje sa EUROMIL-om i njenim članicama

Planiranje i realizacija zajedničkih aktivnosti i ostvarivanje podrške EUROMIL-a u realizaciji planiranih aktivnosti iz ovog Programa

23.

Unapređenje saradnje sa sindikatima i vojnim udruženjima na regionalnom nivou

24.

Saradnja sa NVO i sindikatima  drugih djelatnosti u CG

 

Rješavanja pitanja od zajedničkog interesa

25.

Unapređenje socijalnog dijaloga sa poslodavcem, izrada Nacrta kolektivnog ugovora i aktivnosti na donošenju i potpisivanju kolektivnog ugovora

Usvajanje sporazuma o načinu pregovaranja i sprovođenju socijalnog dijaloga sa poslodavcem

26.

Izrada Nacrta kolektivnog ugovora, razmatranje i stručna rasprava o njemu

27.

Obezbjeđenje podrške za potpisivanje kolektivnog ugovora

28.

Vođenje pregovora o KU i potpisivanje KU