Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

sovcgSOVCG je danas uputio Ministarstvu odbrane zahtjev za isplatu neisplaćenog dijela regresa za godišnji odmor i toplog obroka.

U zahtjevu se navodi:

Poštovana,
Molimo Vas da regulišete da u skladu sa Pravnim stavom Vrhovnog suda Crne Gore, Su.VI 53/13 od 11.01.2013.godine, zaposlenima u Vojsci Crne Gore, Ministarstvo odbrane, uz pripadajuću kamatu, isplati neisplaćeni dio regresa za godišnji odmor i toplog obroka za 2010. godinu.

Obrazloženje,

Na osnovu člana 28 Zakona o sudovima ("Sl. list RCG", br. 5/02, 49/04, "Sl. list CG", br. 28/08, 39/11) gradjansko odjeljenje Vrhovnog suda Crne Gore, je na sjednici održanoj dana 11.01.2013. godine, zauzelo Pravni stav: "Naknade za regres za korišćenje godišnjeg odmora i za ishranu u toku rada (topli obrok), utvrdjene Opštim Kolektivnim ugovorom ("Sl. list RCG", br. 1/2004 od 15.01.2004. godine), u visini od tri najniže cijene rada za regres i 50% najniže cijene rada za topli obrok, predstavljale su neto iznose koje je poslodavac bio dužan da isplati zaposlenom".

U Pravnom stavu se jasno konstatuje da je visina navedenih primanja utvrdjena Opštim kolektivnim ugovorom u iznosu od tri najniže cijene rada za regres i 50% najniže cijene rada za topli obrok predstavljala neto iznose. Ovo zbog toga što je visina tih naknada zavisila od najniže cijene rada, koja je u spornom periodu iznosila 55 €, zbog čega se za njihov obračun nije mogla koristiti umanjena osnovica. U skladu sa tim ta primanja se nijesu mogla umanjivati, već je poslodavac bio u obavezi da ih isplati zaposlenom.

Shodno navedenom i činjenicama da je u 2010. godini, zaposlenima u VCG, regres za godišnji odmor umanjen za 55 eura a topli obrok za 110 eura (mjesečno za 9,16 eura), što ukupno iznosi 165 eura, neophodno je da ovaj iznos uz zakonom propisanu kamatu Ministarstvo odbrane isplati svakom zaposlenom u Vojsci Crne Gore, odnosno u Ministarstvu odbrane.

Molimo Vas da nas u što kraćem roku obavijestite o odluci po ovom zahtjevu.

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.