Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Vijesti

"Propusti" uvećali sudske troškove

Predsjednik Sindikata odbrane Vojske Crne Gore Nenad Čobeljić pozvao je ministra odbrane Predraga Boškovića da saopšti da li je pokrenuo pitanje odgovornosti zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci za ogromnu štetu, koja je nastala po osnovu tužbi zaposlenih protiv države.

“Ukoliko zaista postoji cilj i želja da se sudski postupci svedu na minimum onda je trebalo objaviti informacije o smjenama odgovornih u MO, o mjerama na osposobljavanju pravnika i ostalog...

Opširnije...

115th EUROMIL Presidium Meeting in Berlin

On 21 and 22 April 2017, more than 80 delegates from 27 member associations of EUROMIL came to Berlin for the 115th Presidium Meeting. EUROMIL holds Presidium Meetings twice every year. The Presidium approves the policy of the Board and provides impetus for the prospective further development of EUROMIL policy. It decides on the accession of member associations and approves the budget.

(detaljnije o ovoj vijesti pročitajte na sajtu EUROMIL)

Održana 115. sjednica Predsjedništva EUROMIL-a

Predjednik SOVCG, ppuk Nenad Čobeljić, je učestvovao na 115. sjednici EUROMIL-a, održanoj u Berlinu 21. i 22.04.2017. godine.

Sjednicu je otvorio predsjednik EUROMIL-a Emmanuel Jacob. U dijelu otvaranja skupu su se takođe obratili Andre Vustner, Predsjednik njemačkog sindikata - DBwV i Ursula von der Leyen, Ministerka odbrane Njemačke.

Opširnije...

Izjava Predsjednika SOVCG u dnevnim novinama Dan

Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta od­bra­ne i Voj­ske Cr­ne Go­re (SOVCG) Ne­nad Čo­be­ljić ka­zao je da ni­je čuo da u ne­koj NA­TO ze­mlji po­sla­nik iz­vo­di pred­sta­vu sa ci­ljem da se po­ni­ze voj­ska i po­li­ci­ja kao in­sti­tu­ci­je, kao i nji­ho­vi pri­pad­ni­ci, jer su po­kre­nu­li tu­žbe za...

Opširnije...

Održana redovna sjednica Glavnog odbora SOVCG

Dana, 17.03.2017.godine, u Podgorici je održana redovna sjednica Glavnog odbora SOVCG. Na sjednici su razmatrani postignuti rezultati između dvije sjednice GO (februar 2016.-mart 2017.), razmatrana aktuelna situacija, usvojen Plan rada u tekučoj godini i postavljeni težišni ciljevi i zadaci.

Zaključeno je da su u izvještajnom periodu a skladu sa Planovima rada SOVCG, realnim uslovima i mogućnostima, realizovane brojne aktivnosti i postignuti značajni rezultati, naročito po...

Opširnije...

Novogodišnja čestitka

Svim članovima SINDIKATA ODBRANE I VOJSKE CRNE GORE Srećnu i uspješnu novu godinu želi IO SOVCG

Održana obuka sindikalnih aktivista SOVCG

Danas je organizovana i realizovana edukacija sindikalnih aktivista i aktivistkinja SOVCG.

Edukacijom je rukovodio Genaralni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, gospodin Srđa Keković.

Cilj je bio da se sindikalizam sagleda sa šire osnove i da se kod slušalaca podstakne potreba za sindikalnim aktivizmom i nesebičnio zalaganje za prava zaposlenih iz oblasti radnog prava i radnih odnosa. Cilj je postignut a kontinuitet edukacije našeg sindikalnog kadra ćemo...

Opširnije...

Održan 5. Kongres i 114. sjednica Predsjedništva EUROMIL-a

EUROMIL je, u Briselu 20-21.oktobra 2016. godine, održao svoj 5.Kongres i 114. Sjednicu Predsjedništva na kojima je kao član Predsjedništva i delegat SOVCG na Kongresu učestvovao predsjednik SOVCG Nenad Čobeljić.

Kongres je najveći organ EUROMIL-a koji se održava svake četiri godine. Na Kongresu je podnešen izvještaj Borda EUROMILA o radu i rezultatima između dva kongresa kao i o postojećim izazovima i problemima. 

Na kongresu je izabrano novo rukovodstvo...

Opširnije...