Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Vijesti

Zahtjev za sprečavanje nezakonitog postupanja Sindikata Vojske Crne Gore

sovcgPovodom nezakonitog postupanja Sindikata Vojske Crne Gore, SOVCG je Ministarstvu odbrane uputio sljedeći dopis:

Poštovana,
Molimo Vas da zaštitite ljudska prava i fundamentalne slobode zaposlenih u VCG tako što će te spriječiti nezakonito postupanje Sindikata Vojske Crne Gore koji zaposlenima u VCG, članovima tog sindikata, ne dozvoljavaju da istupe iz te organizacije.

Ovakvo postupanje SVCG smo utvrdili u planinskom bataljonu u Pljevljima i Kolašinu a prilikom realizacije informisanja a u...

Opširnije...

Majka i maćeha

sovcgNajnovija Formacija Vojske Crne Gore (april 2012) je nekome majka, a većini maćaha. Nekima su, uglavnom već dobro stojećem komandujućim kadru, povećane plate, nekima smanjene i to onima najugroženijim, nekima je ta Formacija donijela presudne bodove za dodjelu stana, a neki su zbog nje ostali bez stana. U suštini, zbog stanova i privilegija je i pravljena, a ne zbog unapređenja efikasnosti i funkcionalnosti komandi i jedinica Vojske.

To je i razlog zbog čega je pravljena u najvećoj tajnosti...

Opširnije...

Zahtjev za sanaciju posljedica antisindikalnog djelovanja i diskriminacije u Vojsci Crne Gore

sovcgDana 20.12.2012. godine SOVCG je uputio Savjetu za odbranu i bezbjednost Zahtjev za sanaciju posljedica antisindikalnog djelovanja i diskriminacije u Vojsci Crne Gore. U zahtjevu se, između ostalog, navodi:

"U skladu sa dogovorom postignutim na sastanku sa Ministrom odbrane, gospođom Milicom Pejanović-Đurišić (20.04.2012.g.), SOVCG se 12.06.2012.g obratilo Ministarstvu odbrane Zahtjevom za razmatranje posledica antisindikalnog djelovanja i diskriminacije a u cilju preduzimanje adekvatnih...

Opširnije...

Podnesene tužbe Upravnom sudu zbog sprječavanja slobodnog pristupa informacijama

sovcgSOVCG je dana 25.12.2012. godine podnio dvije tužbe Upravnom sudu protiv Ministarstva odbrane zbog sprječavanja slobodnog pristupa informacijama neophodnim za pravovremeno sindikalno djelovanje u oblasti zaštite na radu zaposlenih, kao i informacija u oblasti promjena u sadašnjoj formaciji Vojske u odnosu na prethodnu, a u dijelu izmijenjenih elemenata formacijskih mjesta koji se odnose i utiču na visinu ličnih primanja i druga prava iz rada i po osnovu rada zaposlenih u Vojsci...

Opširnije...

Zahtjev za dostavljanje Rješenja Kt.br.498/11 od 13.01.2012. godine

sovcgDana 24.12.2012. godine Vrhovnom državnom tužitelju g-đi Ranki Čarapić upućen je zahtjev u kome se navodi:

Molimo Vas da obezbijedite da nam se HITNO uruči Rješenje Kt.br.498/11 od 13.01.2012. godine koje je donio Zamjenik osnovnog državnog tužioca u Podgorici, gospodin Čađenović Saša, a kojim su odbačene krivične prijave koje je SOVCG, zbog antisindikalnog djelovanja i diskriminacije, podnijela protiv više lica u Vojsci Crne Gore.

Sama činjenica da nam, kao strani koja je...

Opširnije...

Krivična prijava protiv ODT u Podgorici Ljiljane Klikovac, ZODT u Podgorici Saše Čađenovića i ZODT u Cetinju Duška Milanovića

sovcgPodnosimo krivičnu prijavu protiv Ljiljane Klikovac, Osnovnog državnog tužioca u Podgorici (ODTP), ZODT u Podgorici Saše Čađenovića i ZODT u Cetinju Duška Milanovića zbog osnovane sumnje da su nečinjenjem i neprofesionalnim odnosom sa umišljajem počinili krivična djela:
- Povreda prava na podnošenje pravnog sredstva, Član 177 KZCG,
- Pomoći učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, Član 387 KZCG,
- Zloupotrebe službenog položaja, Član 416 KZCG i
- Nesavjesnog rada u službi, Član...

Opširnije...

Reagovanje na Rješenje Ministra odbrane po žalbi na disciplinsku kaznu

sovcgOd pokretanja inicijative za osnivanje SOVCG 28.09.2010.g. do 13.01.2012.g. (15,5 meseci) protiv mene je pokrenuto ukupno 5 disciplinskih postupaka, zbog jedne disciplinske greške i deset disciplinskih prestupa. Divno, očaravajuće, beautiful!

Zaključak, u spornom Rješenju, da "disciplinski postupak nije usmjeren protiv Sindikalne organizacije Vojske Crne Gore, već isključivo protiv okrivljenog kao profesionalnog pripadnika VCG", pri sada već očiglednoj činjenici da je od ukupno jedne "lakše" i...

Opširnije...

Rezolucija o hitnosti unapređenja materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih u Vojsci Crne Gore

Na osnovu člana 4 Statuta Sindikalne organizacije Vojske Crne Gore, br.138/11od 15.10.2011.g.odine delegati Druge redovne Skupštine SOVCG, održane u Podgorici 24.11.2012. godine, donijeli su

R E Z O L U C I J U

o neophodnosti hitnog unapređenja materijalnog i socijalnog
položaja zaposlenih u Vojsci Crne Gore

Delegati Druge redovne Skupštine SOVCG ocjenjuju da je materijalni i socijalni položaj zaposlenih u Vojsci Crne Gore ponižavajući i neizdrživ.

Do krajnjih granica smo zabrinuti ličnom i...

Opširnije...

Program rada SOVCG između II i III redovne Skupštine

Na Drugoj redovnoj Skupštini SOVCG usvojen je i Program rada SOVCG između Druge i Treće redovne Skupštine SOVCG.

Detaljna razrada Programa rada SOVCG između dvije Skupštine, po pitanjima nosilaca aktivnosti, rokova za njihovu realizaciju, troškova, praćenja i dr, izvršiće se na sjednicama IO najkasnije mjesec dana po usvajanju Programa, o čemu će članstvo biti u potpunosti informisano.

Rbr

Ciljevi

Aktivnosti

1.

Rad na omasovljenju i reprezentativnost...

Opširnije...