Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Vijesti

The position of SOVCG President

  The position of SOVCG President

 

Reputation and Responsibility

 

The reputation of the Army of Montenegro (VCG) and its members is not protected with armor which cannot produce information on illegal actions, corruption, mobbing and crime of individuals at high positions, but with institutional openness, responsibility and legal actions of Command Staff. Mirror of each Army are its commanders, it is their responsibility to oppose everything that violates law and...

Opširnije...

Informacija

  INFORMACIJA
 
Plaćanje dežurstava, prekovremenog, prazničnog i noćnog rada 
 
Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci, 07.08.2014. godine, zaposlenima u VCG je vraćeno pravo na plaćena dežurstava, prekovremeni, praznični i noćni rad. 
SOVCG je, ubrzo poslije stupanja na snagu ovog Zakona, tražio od Ministarstva odbrane da se odmah počne sa isplatom prekovremenog, prazničnog i noćnog rad. Kao odgovor na taj zahtjev dobili smo...

Opširnije...

Informacije i savjet

 Informacija i savjet

Naknada troškova prevoza

Generalštab VCG je, aktom br.80804/711-2 od 19.03.2015. godine a u skladu sa aktom Ministarstva odbrane br. Op-1 br.4/15 od 17.03.2015. godine, obavijestilo komande i jedinice VCG o stavu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore da se naknada troškova prevoza za period 01.01.2010.g.-06.09.2011.g. može rješavati mirnim putem pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova. Takođe...

Opširnije...

SOVCG-Stav Predsjednika

   Stav Predsjednika SOVCG
 
Ugled i odgovornost
 
Ugled Vojske Crne Gore i njenih pripadnika se ne štiti oklopom iz kojeg ne može izaći informacija o nezakonitim postupanjima, korupciji, mobingu pa i kriminalu pojedinaca na visokim položajima, već institucionalnom otvorenošću, odgovornošću i zakonitim postupanjem komandnog kadra. Ogledalo svake vojske su njeni komandanti, na njima je odgovornost da se suprostave svemu što krši zakon...

Opširnije...

Važna informacija

  VAŽNA INFORMACIJA
 
Poštovani članovi SOVCG i zaposleni u VCG
Koristimo ovu priliku da vas informišemo o jednoj veoma važnoj stvari odnosno problemu koji nas čeka u skoroj budućnosti. Radi se o donošenju Zakona o finansiranju u javnom sektoru koji će stupiti na snagu 01.01.2016. godine. Ovaj Zakon, koji će se u potpunosti odnositi i na Vojsku Crne Gore, ne predviđa pravo na određene naknade koje zaposleni u VCG trenutno ostvaruju. Naime radi se o naknadi...

Opširnije...

Pravna pomoć

  Pravna pomoć

 
SOVCG je, u cilju unapređenja pravne pomoći za članstvo i zaposlene u VCG, potpisao sporazum o poslovnoj saradnji sa advokatom Željkom Stijović iz Podgorice. 
Ovim Sporazumom su regulisani uslovi pod kojim će advokat pružati pravnu pomoć, zastupanje i vršiti druge poslove prema našem članstvu i zaposlenimu.
Ova pravna pomoć se može ostvariti isključivo preko kancelarije SOVCG a podrazumijeva, besplatno davanje pravnih savjeta za pravne...

Opširnije...

Facebook stranica SOVCG

U cilju još boljeg i bržeg informisnja članstva i zaposlenih u MO i VCG otvorili smo zvaničnu facebook starnicu SOVCG čime ćemo postići cilj da naši zaposleni ali i druga lica mogu aktivno reagovati na informacije koje budemo distribuirali. 

 Posjetite nas ovdje

Dopis ministarstvu finansija

logoGospodine Žugiću,

Obraćam Vam se sa zahtjevom da nam date pisano obrazloženje zbog čega zaposlenima u Vojsci Crne Gore i Ministarstvu odbrane nije dodijeljena finansijska pomoć iz sredstava unutrašnjih rezervi Ministarstva odbrane koje smo utvrdili zajedničkim radom SOVCG i Ministarstva odbrane u novembru i decembru 2014. godine, odnosno da odgovorite na naše zahtjeve u vezi sa tim.

Ukupne aktivnosti na sagledavanju postojanja unutrašnjih finansijskih rezervi Ministarstva odbrane u cilju...

Opširnije...

Dopis ministarstvu finansija za uplatu zaposlenima ostatka rezervi MO

logoPoštovani gospodine Žugiću,

Nastavljajući sagledavanje postojanja unutrašnjih rezervi u budžetu Ministarstva odbrane, a u cilju korišćenja istih za pomoć zaposlenima u MO i VCG do kraja tekuće godine, utvrdili smo da, pored prethodno utvrđenih unutrašnjih rezervi u iznosu od 1,35 miliona po personalnim izdacima, u ovoj godini sigurno neće biti utrošeno minimalno dodatnih 700.000 (sedamsto hiljada) eura po drugim izdacima.
Cijeneći materijalnu situaciju ogromne većine zaposlenih u MO i VCG veoma...

Opširnije...