Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Vijesti

SOVCG-Stav Predsjednika

   Stav Predsjednika SOVCG
 
Ugled i odgovornost
 
Ugled Vojske Crne Gore i njenih pripadnika se ne štiti oklopom iz kojeg ne može izaći informacija o nezakonitim postupanjima, korupciji, mobingu pa i kriminalu pojedinaca na visokim položajima, već institucionalnom otvorenošću, odgovornošću i zakonitim postupanjem komandnog kadra. Ogledalo svake vojske su njeni komandanti, na njima je odgovornost da se suprostave svemu što krši zakon...

Opširnije...

Važna informacija

  VAŽNA INFORMACIJA
 
Poštovani članovi SOVCG i zaposleni u VCG
Koristimo ovu priliku da vas informišemo o jednoj veoma važnoj stvari odnosno problemu koji nas čeka u skoroj budućnosti. Radi se o donošenju Zakona o finansiranju u javnom sektoru koji će stupiti na snagu 01.01.2016. godine. Ovaj Zakon, koji će se u potpunosti odnositi i na Vojsku Crne Gore, ne predviđa pravo na određene naknade koje zaposleni u VCG trenutno ostvaruju. Naime radi se o naknadi...

Opširnije...

Pravna pomoć

  Pravna pomoć

 
SOVCG je, u cilju unapređenja pravne pomoći za članstvo i zaposlene u VCG, potpisao sporazum o poslovnoj saradnji sa advokatom Željkom Stijović iz Podgorice. 
Ovim Sporazumom su regulisani uslovi pod kojim će advokat pružati pravnu pomoć, zastupanje i vršiti druge poslove prema našem članstvu i zaposlenimu.
Ova pravna pomoć se može ostvariti isključivo preko kancelarije SOVCG a podrazumijeva, besplatno davanje pravnih savjeta za pravne...

Opširnije...

Facebook stranica SOVCG

U cilju još boljeg i bržeg informisnja članstva i zaposlenih u MO i VCG otvorili smo zvaničnu facebook starnicu SOVCG čime ćemo postići cilj da naši zaposleni ali i druga lica mogu aktivno reagovati na informacije koje budemo distribuirali. 

 Posjetite nas ovdje

Dopis ministarstvu finansija

logoGospodine Žugiću,

Obraćam Vam se sa zahtjevom da nam date pisano obrazloženje zbog čega zaposlenima u Vojsci Crne Gore i Ministarstvu odbrane nije dodijeljena finansijska pomoć iz sredstava unutrašnjih rezervi Ministarstva odbrane koje smo utvrdili zajedničkim radom SOVCG i Ministarstva odbrane u novembru i decembru 2014. godine, odnosno da odgovorite na naše zahtjeve u vezi sa tim.

Ukupne aktivnosti na sagledavanju postojanja unutrašnjih finansijskih rezervi Ministarstva odbrane u cilju...

Opširnije...

Dopis ministarstvu finansija za uplatu zaposlenima ostatka rezervi MO

logoPoštovani gospodine Žugiću,

Nastavljajući sagledavanje postojanja unutrašnjih rezervi u budžetu Ministarstva odbrane, a u cilju korišćenja istih za pomoć zaposlenima u MO i VCG do kraja tekuće godine, utvrdili smo da, pored prethodno utvrđenih unutrašnjih rezervi u iznosu od 1,35 miliona po personalnim izdacima, u ovoj godini sigurno neće biti utrošeno minimalno dodatnih 700.000 (sedamsto hiljada) eura po drugim izdacima.
Cijeneći materijalnu situaciju ogromne većine zaposlenih u MO i VCG veoma...

Opširnije...

Zahtjevi sa protesta zaposlenih u javnom sektoru pod nazivom "RADIM, A NEMAM!"

protestZ A H T J E V I

„Članstvo granskih sindikata prosvjete, Univerziteta, zdravstva, odbrane i Vojske, uprave i pravosuđa, MUP-a i javne uprave, energetike i stambeno–komunalne privrede, sa ovog protestnog sukpa, zahtijeva od poslanika i poslanica u Skupštini Crne Gore
- da odlučno kažu NE Predlogu zakona o Budžetu Crne Gore za 2015 godinu i vrate ga Vladi na doradu sa obavezom da nastave socijalni dijalog sa sindikatima, sa ciljem da se postigne kompromis i obezbijede sredstva u Budžetu za...

Opširnije...

Govor na protestu 06.12.2014

protestGovor Predsjednika SOVCG na protestu 06.12.2014.godine ispred zgrade skupštine Crne Gore

Poštovani
profesori, nastavnici, ljekari, medicinsko osoblje, oficiri, podoficiri, vojnici, civilna lica na službi u Vojsci, državni službenici i namještenici, policijski službenici, sudije, poštovane građanke i građani,

Dobar vam dan i dobro došli,
Dobar dan vama koji osjećate ličnu i građansku odgovornost za situaciju u kojoj smo se našli.
Dobro došli da zajednički, složno i odlučno branimo i odbranimo...

Opširnije...

Zahtjev za dostavljanje radnih verzija podzakonskih akata

logoPredmet: Zahtjev za dostavljanje radnih verzija podzakonskih akata

Vašim aktom broj 80602-5210/14-4 od 01.12.2014.godine obavijestili ste nas o sastanku Radnog tima za izradu predloga podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o Vojsci Crne Gore na kome će biti razmotrene radne verzije propisa koje su dostavljene Radnom timu i za koje je bio utvrđen rok za dostavljanje 01.11. odnosno 01.12.2014.godine.

Sa tim u vezi neophodno nam je hitno dostaviti radne verzije napred navedenih propisa kako bi...

Opširnije...