U prilogu se mogu vidjeti zaključci sa sastanka sa Ministrom odbrane održanog 05.aprila 2018.godine, na kojem su ispred SOVCG bili prisutni Generalni sekretar USSCG Srđa Keković, potpredsjednik SOVCG Zdravko Kasalica i Branislav Manjerović i Slobo Peruničić, članovi IO SOVCG.

službena zabilješka 05