Izvještaji sa sastanaka

Sjednica IO SOVCG

Dana 05.06.2017.godine održana je sjednica Izvršnog odbora SOVCG. IO SOVCG je donio odluku o dodjeli 3 pozajmice iz Fonda za uzajamnu pomoći. Donešena je odluka da se dodjeli solidarna pomoć jednom članu SOVCG zbog teške bolesti člana uže porodice.

Razmatrane su aktivnosti u periodu između 2 sjednice IO SOVCG a najznačajnije su :

  • Rad delegacije SOVCG u Radnoj grupi za izradu predloga novog teksta Zakona o Vojsci;
  • Sastanak delegacije SOVCG sa ministrom odbrane Predragom Boškovićem i...

Opširnije...

Održan sastanak Ministra odbrane i predstavnika SOVCG

Dana 31.05.2017. godine, održan je sastanak Ministra odbrane i predstavnika SOVCG. SOVCG su predstavljali predsjednik Čobeljić Nenad i član IO Branislav Manjerović, a poredministra Boškovića, iz MO su prisustvovali državni sekretar Slobodan Filipović i direktor Direktorata za ljudske resurse Mihailo Volkov.

Sastanak je protekao u izrazito konstruktivnoj atmosferi i međusobnom razumijevanju. Težišno su razmatrana pitanja materijalnog položaja zaposlenih u VCG, o načinima...

Opširnije...

115th EUROMIL Presidium Meeting in Berlin

On 21 and 22 April 2017, more than 80 delegates from 27 member associations of EUROMIL came to Berlin for the 115th Presidium Meeting. EUROMIL holds Presidium Meetings twice every year. The Presidium approves the policy of the Board and provides impetus for the prospective further development of EUROMIL policy. It decides on the accession of member associations and approves the budget.

(detaljnije o ovoj vijesti pročitajte na sajtu EUROMIL)

Održana 115. sjednica Predsjedništva EUROMIL-a

Predjednik SOVCG, ppuk Nenad Čobeljić, je učestvovao na 115. sjednici EUROMIL-a, održanoj u Berlinu 21. i 22.04.2017. godine.

Sjednicu je otvorio predsjednik EUROMIL-a Emmanuel Jacob. U dijelu otvaranja skupu su se takođe obratili Andre Vustner, Predsjednik njemačkog sindikata - DBwV i Ursula von der Leyen, Ministerka odbrane Njemačke.

Opširnije...

Održana redovna sjednica Glavnog odbora SOVCG

Dana, 17.03.2017.godine, u Podgorici je održana redovna sjednica Glavnog odbora SOVCG. Na sjednici su razmatrani postignuti rezultati između dvije sjednice GO (februar 2016.-mart 2017.), razmatrana aktuelna situacija, usvojen Plan rada u tekučoj godini i postavljeni težišni ciljevi i zadaci.

Zaključeno je da su u izvještajnom periodu a skladu sa Planovima rada SOVCG, realnim uslovima i mogućnostima, realizovane brojne aktivnosti i postignuti značajni rezultati, naročito po pitanju unapređenja...

Opširnije...

Održan 5. Kongres i 114. sjednica Predsjedništva EUROMIL-a

EUROMIL je, u Briselu 20-21.oktobra 2016. godine, održao svoj 5.Kongres i 114. Sjednicu Predsjedništva na kojima je kao član Predsjedništva i delegat SOVCG na Kongresu učestvovao predsjednik SOVCG Nenad Čobeljić.

Kongres je najveći organ EUROMIL-a koji se održava svake četiri godine. Na Kongresu je podnešen izvještaj Borda EUROMILA o radu i rezultatima između dva kongresa kao i o postojećim izazovima i problemima. 

Na kongresu je izabrano novo rukovodstvo...

Opširnije...

Informacija o održanom I Kongresu SOVCG

 Informacija o održanom I Kongresu SOVCG
 
Dana 10.10.2015. godine održan je Prvi kongres Sindikata odbrane i Vojske Crne Gore
(SOVCG). Kongres je održan u hotelu ’’Palma’’ u Tivtu.
 
Kongres je bio izborni i na njemu je izabrano rukovodstvo SOVCG koje će voditi Sindikat u narednih pet godina. Za predsjednika SOVCG reizabran je potpukovnik Nenad Čobeljić a za članove Izvršnog odbora su izabrani Zdravko Kasalica Slobo Peruničić, Branislav...

Opširnije...

Sa sastanka IO SOVCG održanog 15.01.2015

Sastanak IO SOVCG 15.01.2015.godine

Sastanak održan u kancelariji SOVCG u VMC, otvorio ga je predsjednik Nenad Čobeljić.
Prisutni su članovi Izvršnog odbora B.Manjerović, S.Peruničić, Z.Kasalica, kao i član stručne službe Marijana Camović.
Predsjednik je predložio B.Manjerovića za zapisničara što je usvojeno jednoglasno.
Predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa sastanka IO od 30.12.2014. godine
  2. Razmatranje finansijske situacije
  3. Informisanje prisutnih o realizovanim...

Opširnije...

Sa sastanka IO SOVCG održanog 30.12.2014

Sastanak IO SOVCG 30.12.2014.godine

Sastanak održan u kancelariji SOVCG u VMC, otvorio ga je predsjednik Nenad Čobeljić.
Prisutni su članovi Izvršnog odbora B.Manjerović, S.Peruničić, Z.Kasalica, B.Zejak, kao član stručne službe Marijana Camović.
Predsjednik je predložio B.Manjerovića za zapisničara što je usvojeno jednoglasno.
Predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa sastanka IO od 16.12.2014. godine
  2. Razmatranje finansijske situacije
  3. Informisanje prisutnih o realizovanim...

Opširnije...

Sa sastanka IO SOVCG održanog 16.12.2014

Sastanak IO SOVCG 16.12.2014.godine

Sastanak održan u kancelariji SOVCG u VMC, otvorio ga je predsjednik Nenad Čobeljić.
Prisutni su članovi Izvršnog odbora B.Manjerović, S.Peruničić, Z.Kasalica, B.Zejak i V.Pejović, ako član stručne službe Marijana Camović.
Predsjednik je predložio B.Manjerovića za zapisničara što je usvojeno jednoglasno.
Predložen je sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa sastanka IO od 02.12.2014. godine
2. Razmatranje finansijske situacije
3. Informisanje prisutnih o...

Opširnije...