Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Dana 31.05.2017. godine, održan je sastanak Ministra odbrane i predstavnika SOVCG. SOVCG su predstavljali predsjednik Čobeljić Nenad i član IO Branislav Manjerović, a poredministra Boškovića, iz MO su prisustvovali državni sekretar Slobodan Filipović i direktor Direktorata za ljudske resurse Mihailo Volkov.

Sastanak je protekao u izrazito konstruktivnoj atmosferi i međusobnom razumijevanju. Težišno su razmatrana pitanja materijalnog položaja zaposlenih u VCG, o načinima rješavanja stambenih potreba zaposlenih u narednom periodu i metodu daljeg rada na izradi novog teksta Zakona o Vojsci Crne Gore.

Ministar Bošković je izrazio spremnost da se u narednom periodu učine napori u cilju unaprjeđenja materijalnog položaja zaposlenih u Vojsci, a u skladu sa sadašnjim i budućim obavezama i zadacima pripadnika Vojske u okviru propisanih misija i zadataka.

Po pitanju stambene problematike Ministar je prihvatio naš predlog da se formira radna grupa koja će se sveobuhvatno baviti ovom problematikom a u kojoj će značajnu ulogu imati sindikati. Razmatrano je pitanje formiranja stambene zadruge, rješavanje stambenog pitanja putem kredita uz određene povoljnosti, idr, sa ciljem da se u naredne dvije godine postignu značajni rezultati po pitanju stambenog zbrinjavanja zaposlenih u Vojsci.

Usaglašeno je da se, u okviru rada na izradi teksta novog Zakona o Vojsci, po određenim pitanjima kao što su položaj civilnih lica na službi u Vojsci, položaji i prava vojnika po ugovoru, penziona problematika idr, održe debate na nivou MO odnosno šire konsultacije u cilju pronalaženja najboljih rješenja koja će unaprijediti operativnost komandi i jedinica i istovremeno položaj i prava zaposlenih.

Predstavnici SOVCG su ukazali na važnost rada na daljem unaprjeđenju socijalnog dijaloga i njegovog kontinuiteta a u cilju boljeg razumijevanja i efikasnijeg rješavanja pitanja od zajedničkog interesa Ministarstva i zaposlenih.