Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Dana 15.06.2017.godine održan je sastanak Izvršnog odbora SOVCG.

IO SOVCG je donio odluku o dodjeli 1 pozajmice iz Fonda za uzajamnu pomoć.

Najznačajnije aktivnosti u periodu između 2 sastanka:

  • Nastavak rada u Radnoj grupi za izradu Predloga novog teksta Zakona o Vojsci;
  • Učešće predsjednika SOVCG u aktivnostima Unije slobodnih sindikata nja pripremama za održavanje javnih tribina u Budvi i Nikšiću povodom najavljenih izmjena Zakona o radu;
  • Učešće predsjednika SOVCG na sjednici Kolegijuma i Sekretarijata Unije slobodnih sindikat i u radnoj grupi za pripremu za održavanje Konresa USSCG;
  • Dostavljena urgencija Ustavnom sudu radi nedostavljanja rješenja o odbijanju predstavke SOVCG;
  • Učešće delegacije SOVCG na okruglom stolu povodom predloga novog Zakona o reprezentativnosti sindikata;

U narednom periodu IO SOVCG će se težišno baviti:

  • Nastavak rada u Radnoj grupi za donošenje novog Zakona o Vojsci i u Radnoj grupi za rješavanje stambenih pitanja;
  • Učešće SOVCG u aktivnostima Unije slobodnih sindikata nja pripremama za održavanje i održavanju javnih tribina u Budvi, Nikšiću, Beranama i Pljevljima a povodom najavljenih izmjena Zakona o radu;
  • Planiranjem i organizacijom sportsko rekreativnog izleta za članstvo SOVCG u Bečićima;