Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Dana 11.07.2017.godine održan je sastanak Izvršnog odbora SOVCG. IO SOVCG je donio odluku o dodjeli 1 pozajmice iz Fonda za uzajamnu pomoć.

Razmatrane su aktivnosti u periodu između 2 sastanka IO SOVCG i najznačajnije su :

  • Učešće predsjednika SOVCG na sjednici Kolegijuma Unije slobodnih sindikat i pripreme za održavanje Konresa Unije;
  • Učešće predsjednika SOVCG u radu Socijalnog savjeta Crne Gore;
  • Stepen realizacije priprema za organizaciju sportsko rekreativnog izleta u Bečićima.

U narednom periodu IO SOVCG će se težišno baviti:

  • Poboljšanje socijalnog dijaloga sa MO i insistiranje na početku rada radna grupe za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u VCG;
  • Priprema amandmana na predlog Zakona o Vojsci i nastavak dijaloga sa državnim organima u cilju poboljšanja sadašnjeg predloga Zakona o Vojsci;
  • Organizacija sportsko rekreativnog izleta u Bečićima;
  • Nastavak i unapređenje informisanja članstva o aktivnostima kojima se bavi IO SOVCG.