Izvještaji sa sastanaka

Sa sastanka IO SOVCG održanog 15.01.2015

Sastanak IO SOVCG 15.01.2015.godine

Sastanak održan u kancelariji SOVCG u VMC, otvorio ga je predsjednik Nenad Čobeljić.
Prisutni su članovi Izvršnog odbora B.Manjerović, S.Peruničić, Z.Kasalica, kao i član stručne službe Marijana Camović.
Predsjednik je predložio B.Manjerovića za zapisničara što je usvojeno jednoglasno.
Predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sastanka IO od 30.12.2014. godine
 2. Razmatranje finansijske situacije
 3. Informisanje prisutnih o realizovanim...

Opširnije...

Sa sastanka IO SOVCG održanog 30.12.2014

Sastanak IO SOVCG 30.12.2014.godine

Sastanak održan u kancelariji SOVCG u VMC, otvorio ga je predsjednik Nenad Čobeljić.
Prisutni su članovi Izvršnog odbora B.Manjerović, S.Peruničić, Z.Kasalica, B.Zejak, kao član stručne službe Marijana Camović.
Predsjednik je predložio B.Manjerovića za zapisničara što je usvojeno jednoglasno.
Predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sastanka IO od 16.12.2014. godine
 2. Razmatranje finansijske situacije
 3. Informisanje prisutnih o realizovanim...

Opširnije...

Sa sastanka IO SOVCG održanog 16.12.2014

Sastanak IO SOVCG 16.12.2014.godine

Sastanak održan u kancelariji SOVCG u VMC, otvorio ga je predsjednik Nenad Čobeljić.
Prisutni su članovi Izvršnog odbora B.Manjerović, S.Peruničić, Z.Kasalica, B.Zejak i V.Pejović, ako član stručne službe Marijana Camović.
Predsjednik je predložio B.Manjerovića za zapisničara što je usvojeno jednoglasno.
Predložen je sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa sastanka IO od 02.12.2014. godine
2. Razmatranje finansijske situacije
3. Informisanje prisutnih o...

Opširnije...

Sa sastanka IO SOVCG održanog 02.12.2014

Sastanak IO SOVCG 02.12.2014.godine

Sastanak održan u kancelariji SOVCG u VMC, otvorio ga je predsjednik Nenad Čobeljić.
Prisutni su članovi Izvršnog odbora B.Manjerović, S.Peruničić, Z.Kasalica, M.Ivanović, i V.Pejović.
Predsjednik je predložio B.Manjerovića za zapisničara što je usvojeno jednoglasno.
Predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sastanka IO od 19.11.2014. godine
 2. Razmatranje finansijske situacije
 3. Informisanje prisutnih o realizovanim aktivnostima između dva...

Opširnije...

Sa sastanka GO SOVCG održanog 19.11.2014

Sastanak GO SOVCG 19.11.2014.godine

Zajednički sastanak Glavnih odbora Sindikata prosvjete, univerziteta i zdravstva sa GO SOVCG.
Sastanak je otvorio i vodio generalni sekretar USSCG Keković Srđa.

Na sastanku prisutni sljedeći članovi GO SOVCG:

 1. Čobeljić Nenad, predsjednik SOVCG;
 2. Kasalica Zdravko, potpredsjednik SOVCG;
 3. Peruničić Slobo, član IO SOVCG;
 4. Manjerović Branislav, član IO SOVCG;
 5. Ivanović Milorad, član IO SOVCG;
 6. Zejak Bogoslav, člano IO SOVCG;
 7. Pejović Vesko, član IO...

Opširnije...

Sa sastanka IO SOVCG održanog 19.11.2014

Sastanak IO SOVCG 19.11.2014.godine

Prisutni su članovi Izvršnog odbora B.Manjerović, S.Peruničić, B.Zejak, Z.Kasalica, M.Ivanović, i V.Pejović, kao i predsjednik SO Kolašin D.Bakić, predsjednik SO Pljevlja S.Sekulić i predsjednik SO Nikšić R.Krunić.
Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sastanka IO od 11.11.2014. godine
 2. Razmatranje daljih aktivnosti u cilju povećanja zarada
 3. Informisanje prisutnih o realizovanim aktivnostima između dva sastanka i aktuelnim pitanjima i...

Opširnije...

Sa sastanka IO SOVCG održanog 11.11.2014

Sastanak IO SOVCG 11.11.2014.godine

Prisutni su predsjednik Nenad Čobeljić i članovi Izvršnog odbora B.Manjerović, S.Peruničić, B.Zejak, Z.Kasalica kao i član stručne službe Camović Marijana.
Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sastanka IO od 28.10.2014. godine
 2. Razmatranje finansijske situacije
 3. Informisanje prisutnih o realizovanim aktivnostima između dva sastanka i aktuelnim pitanjima i problemima
 4. Razmatranje aktuelnih pitanje i donošenje odluka
 5. Naredna sjednica IO SOVCG

1. Usvajanje...

Opširnije...

Sa sastanka IO SOVCG održanog 28.10.2014

Sastanak IO SOVCG 28.10.2014.godine

Prisutni su predsjednik Nenad Čobeljić i članovi Izvršnog odbora B.Manjerović, S.Peruničić, B.Zejak, Z.Kasalica kao i član stručne službe Camović Marijana.
Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sastanka IO od 14.10.2014. godine
 2. Razmatranje finansijske situacije
 3. Informisanje prisutnih o realizovanim aktivnostima između dva sastanka i aktuelnim pitanjima i problemima
 4. Razmatranje aktuelnih pitanje i donošenje odluka
 5. Naredna sjednica IO SOVCG

1. Usvajanje...

Opširnije...

Informacija sa sastanka IO 14.10.2014

Informacija sa sastanka IO SOVCG održanog 14.10.2014.godine

Prisutni su predsjednik Nenad Čobeljić, članovi Izvršnog odbora B.Manjerović, S.Peruničić, B.Zejak, Z.Kasalica kao i član stručne službe Camović Marijana.
.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa sastanka IO od 29.09.2014. godine
2. Razmatranje finansijske situacije
3. Informisanje prisutnih o realizovanim aktivnostima između dva sastanka i aktuelnim pitanjima i problemima
4. Razmatranje aktuelnih pitanje i donošenje odluka
5. Naredna...

Opširnije...

Informacija sa sjednice GO održane 19.09.2014

Informacija sa sjednice GO SOVCG održanog 19.09.2014.godine

Prisutni: predsjednik N.Čobeljić, članovi IO Z.Kasalica, B.Manjerović, S.Peruničić, M.Ivanović, B.Zejak i V.Pejović, Predsjednik SO Nikšić R.Krunić, Predsjednik SO CKiKIS Golubovci D.Đoković, Predsjednik SO Mornarica Bar N.Lagator, Predsjednik SO Log četa Golubovci M.Đurković, Predsjednik SO Pljevlja S.Sekulić, Predsjednik SO Kolašin D.Bakić, Predsjednik SO Danilovgrad G.Dragišić, zamjenik predsjednika SO Vazduholpovstvo Golubovci...

Opširnije...

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.