Izvještaji sa sastanaka

Sa sastanka IO SOVCG održanog 29.09.2014

Informacija sa sastanka IO SOVCG održanog 29.09.2014.godine

Prisutni: predsjednik N. Čobeljić, članovi Izvršnog odbora B.Manjerović, S.Peruničić, Z.Kasalica, kao i član stručne službe Camović Marijana.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa sastanka IO od 16.09.2014. godine
2. Razmatranje finansijske situacije
3. Informisanje prisutnih o realizovanim aktivnostima između dva sastanka i aktuelnim pitanjima i problemima
4. Priprema nacionalnog izvještaja za EUROMIL
5. Naredna sjednica IO...

Opširnije...

Sa sastanka IO SOVCG održanog 16.09.2014

Informacija sa sastanka IO SOVCG održanog 16.09.2014.godine

Prisutni: predsjednik N.Čobeljić i članovi Izvršnog odbora Z.Kasalica, B.Manjerović, S.Peruničić.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa sastanka IO od 02.09.2014. godine
2. Informisanje prisutnih o Inicijativi za povećanje zarada i donošenje odluka u vezi narednih koraka u tom cilju
3. Informisanje prisutnih o realizovanim aktivnostima između dva sastanka i aktuelnim pitanjima i problemima
4. Razmatranje aktuelnih pitanja i donošenje...

Opširnije...

Sa sastanka IO SOVCG održanog 02.09.2014

Informacija sa sastanka IO SOVCG održanog 02.09.2014.godine

Prisutni: predsjednik N.Čobeljić, članovi IO Z.Kasalica, B.Manjerović, S.Peruničić, B.Zejak i V.Pejović, i predsjednik NO Bajčeta Đorđe.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa sastanka IO od 19.08.2014. godine;
2. Informisanje prisutnih o realizovanim aktivnostima između dva sastanka i aktuelnim pitanjima i problemima;
3. Razmatranje aktuelnih pitanja i donošenje odluka;
4. Zakazivanje naredne sjednice IO.

Realizovane aktivnosti između 2...

Opširnije...

Sastanak IO SOVCG - 19.08.2014

Informacija sa sastanka IO SOVCG održanog 19.08.2014.godine

Prisutni: predsjednik N.Čobeljić, članovi Izvršnog odbora Z.Kasalica, B.Manjerović, S.Peruničić i V.Pejović, predsjednik NO Bajčeta Đorđe.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa sastanka IO od 05.08.2014.godine
2. Informisanje prisutnih o realizovanim aktivnostima između 2 sastanka i aktuelnim pitanjima i problemima
3. Razmatranje aktuelnih pitanja i donošenje odluka
4. Zakazivanje naredne sjednice IO
Problem:
# Zdravko Kasalica je upoznao...

Opširnije...

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.